Akademia Barborkowa 2016

W dniu 11 stycznia 2017r. w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa Spółki INOVA Centrum Innowacji Technicznych. W obchodach górniczego święta wzięli udział Członkowie Rady Nadzorczej, Pracownicy Spółki, reprezentanci związków zawodowych i zaproszeni goście, a wśród nich: Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pan Piotr Walczak, Dyrektorzy Oddziałów oraz Prezesi Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A. . Gospodarzami uroczystości byli Prezes Zarządu Spółki dr Jarosław Iwaszuk i Wiceprezes Zarządu Adrian Szymański. W trakcie swojego wystąpienia Prezes Jarosław Iwaszuk podziękował wszystkim Pracownikom za sumienną pracę i wysiłek wkładany w wykonywanie codziennych obowiązków. Spółka, dzięki doświadczeniu, aktywności i zaangażowaniu Załogi z powodzeniem realizuje zadanie, jakim jest wsparcie głównego ciągu technologicznego Zagłębia Miedziowego. Nieustannie udoskonalamy naszą ofertę, dostosowując ją do zmieniającego się otoczenia – mówił Prezes Zarządu Inova    Sp. z o. o. dr Jarosław Iwaszuk.

Uroczystość była także okazją do wręczenia przyznanych wcześniej odznaczeń
i wyróżnień.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej „Medalem za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:
– Pan Wiesław Joniec – złoty medal
– Pan Tomasz Opala – srebrny medal.

W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa, Minister Energii przyznał odznakę „Zasłużony dla Górnictwa RP”, którą uhonorowani zostali:
– Pan Artur Butryn
– Pan Stanisław Garłowski.

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nadał odznakę „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.”. Wyróżnienie otrzymał:
– Pan Janusz Wawiórko.

Wręczona została „Honorowa Szpada Górnicza”, a odebrał ją:
– Pan Krzysztof Danek.

Zarząd Spółki INOVA postanowił uhonorować odznaką „Zasłużony dla INOVA Spółka z o.o.” następujące osoby:
– Pan Krzysztof Kubów
– Pani Irena Hrywna
– Pani Anna Lewicka
– Pani Agnieszka Wójcicka
– Pan Stanisław Drewniak
– Pan Artur Krupa.

W uznaniu dokonań zawodowych oraz sumiennej pracy Pracownikom naszej Spółki nadane zostały także stopnie górnicze:
– Inżyniera górniczego I stopnia
– Inżyniera górniczego II stopnia
– Inżyniera górniczego III stopnia
– Technika górniczego I stopnia
– Technika górniczego II stopnia
– Technika górniczego III stopnia
– Górnika II stopnia
– Górnika III stopnia

Wśród wyróżnień nie zabrakło serdecznych gratulacji dla długoletnich Pracowników naszej Spółki, za lata sumiennej i rzetelnej pracy oraz zaangażowanie w rozwój INOVY. Jubilaci otrzymali dyplomy za przepracowanie 25, 35, 40 i 45 lat, złożono również podziękowania byłym Pracownikom, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.

Autor: Łukasz Kochmański
Dodano dnia: 2017-01-17
Przewiń do góry ↑