Akademia jubileuszowa 2015

W dniu 19 lutego 2015 roku odbyła się uroczysta Akademia z okazji jubileuszu 50-lecia działalności oraz istnienia spółki INOVA. W tym szczególnym wydarzeniu udział wzięli Zarząd, pracownicy Spółki oraz zaproszeni goście, w tym: Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź Pan Mirosław Laskowski, Przedstawiciele Centrali KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektorzy Oddziałów oraz Prezesi Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie, Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, byli Prezesi, Dyrektorzy, Pracownicy Spółki INOVA oraz Przedstawiciele Organizacji Związkowych.

Podczas tego uroczystego wydarzenia honorującego Złoty Jubileusz Spółki Zarząd Spółki INOVA wyróżnił odznaczeniami „Zasłużony dla INOVA Spółka z o.o.” następujące osoby:
• Pan Ludwik Ostropolski – wieloletni pracownik Spółki, były Dyrektor Oddziału Mechanicznego oraz były Prezes i Wiceprezes Zarządu
• Pan Jerzy Tenerowicz – wieloletni pracownik Spółki, były Dyrektor Oddziału Elektrotechniki oraz były Wiceprezes Zarządu
• Pan Zdzisław Kozicki – Dyrektor Biura Certyfikacji Wyrobów
• Pan Bronisław Zabielski – Dyrektor Oddziału Realizacji Projektu DOTRA
• Pan Piotr Kania – Dyrektor Oddziału Elektrotechniki
• Pan Jan Moszumański – Dyrektor Oddziału Rozwoju Nowych Technologii

W dowód uznania za szczególny i wyjątkowy wkład w rozwój INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. – dawniej Zakładu Doświadczalnego, przyznane zostały również jubileuszowe wyróżnienia w postaci medali okolicznościowych 50 – lecia, które z rąk Zarządu Spółki INOVA odebrały następujące osoby:
• Pan Herbert Wirth – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
• Pan Jarosław Romanowski – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
• Pan Marcin Chmielewski – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
• Pan Mirosław Laskowski – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
• Pan Jacek Kardela – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Zarząd Spółki uhonorował medalami okolicznościowymi 50-lecia również Oddziały Górnicze KGHM Polska Miedź S.A., które zostały odebrane przez:
• Pana Marka Marca – Dyrektora ds. Technicznych O/ZG Lubin
• Pana Krzysztofa Porębskiego – Dyrektora O/ZG Rudna
• Pana Jacka Olko – Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu O/ZG Polkowice – Sieroszowice

Medalem okolicznościowym 50-lecia uhonorowani zostali również byli pracownicy Spółki INOVA:
Pani Maria Opala, Pan Ludwik Ostropolski, Pan Bohdan Pecuszok, Pan Jerzy Tenerowicz, Pan Michał Narcyz Kunysz, Pan Andrzej Kalinowski, Pan Władysław Rzepecki, Pan Bogusław Trembulak, Pani Janina Romaniak, Pani Renata Stec, Pani Maria Kopeć, Pan Jan Kopeć, Pan Eugeniusz Powiłan, Pan Bolesław Banaś, Pan Jerzy Węgrzynowski, Pan Jerzy Biliński.
Ostatnim i zarazem finałowym etapem przyznania wyróżnień w postaci okolicznościowych medali 50 – lecia było uhonorowanie obecnych pracowników Spółki:
Pani Elżbiety Sklepkiewicz, Pani Ireny Hrywna, Pana Krzysztofa Gizy, Pana Zdzisława Kozickiego, Pana Stanisława Drewniaka, Pana Ryszarda Siczka, Pana Piotra Kani, Pana Leszka Michalewicza, Pana Bronisława Zabielskiego, Pana Jana Moszumańskiego, Pani Elżbiety Leszczyńskiej, Pani Bożeny Tabiś, Pani Alicji Iwanickej, Pani Krystyny Mamrot, Pana Stanisława Garłowskiego, Pana Jerzego Gizy, Pana Mariana Króla, Pan Krzysztofa Danka, Pana Stanisława Żołubaka.

Po zakończeniu ceremonii wręczania odznaczeń w restauracji „Pod Muzami” rozpoczęła się druga część jubileuszowej Akademii – występ wokalny Pani Katarzyny Skrzyneckiej z akompaniującym jej zespołem. Uwieńczeniem drugiej części tego wydarzenia był jubileuszowy tort oraz poczęstunek w formie szwedzkiego stołu.
Uroczysta Akademia to jedno z kilku zaplanowanych wydarzeń w obecnie trwającym jubileuszowym roku Spółki INOVA. Wydarzenia te o szczególnym dla nas znaczeniu są czasem podsumowań i refleksji nad historią Firmy, jak również świetną okazją do uhonorowania wszystkich osób, które swoją pracą oraz zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju i sukcesu Spółki INOVA.

Autor: Paweł Juszczak
Dodano dnia: 2015-03-05
Przewiń do góry ↑