II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi

W dniach 16 -18 lipca 2012 r. w Lubinie odbył się II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi, w którym INOVA Sp. z o.o. wzięła czynny udział. Między innymi zaprezentowaliśmy nasze innowacyjne produkty.

Na terenach wystawowych pokazaliśmy przykładową stację transformatorową z całego typoszeregu produkowanych przez naszą Spółkę, opartą na przekaźnikowym systemie sterowania typu INSp/3.

Na stoisku wystawowym zaprezentowaliśmy:

• system automatyki i sterowania przenośnikami taśmowymi PROTOS,
• cyfrowy system łączności szybowej S-160D,
• system dołowej łączności radiowej DOTRA z opcją szybkiej transmisji danych (Ethernet w technologii CMTS),
• system łączności ratowniczej RATRA.

Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Z przyjemnością gościliśmy na nim wielu znakomitych gości, m. in. Pana Herberta Wirtha – Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S. A., Pana Wojciecha Kędzię – Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S. A. i Panią Profesor Monikę Hardygórę – Prezesa KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu.
Aranżację stoiska wystawowego docenili organizatorzy Kongresu – zostaliśmy uhonorowani jednym z wyróżnień za najlepsze stoisko wystawowe.

Ponadto w trakcie obrad kongresowych pracownicy naszej Spółki – dyr. Jan Moszumański oraz mgr inż. Artur Butryn wygłosili referat pt.: „Innowacyjne rozwiązania systemów łączności radiowej oraz kierunki ich rozwoju w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.”

Autor: Anna Kuchta
Dodano dnia: 2012-08-09 10:12:51
Przewiń do góry ↑