Konferencja w O/ZG „Rudna”

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyła się I Konferencja pt. „Bezpieczne zachowania kluczem rozwoju kultury bezpieczeństwa” zorganizowana przez Oddział ZG „Rudna”. Wśród zaproszonych z INOVA Sp. z o.o. w konferencji udział wzięli: Prezes Zarządu Pan Leon Łukaszewicz, Wiceprezes Zarządu Pan Jerzy Bednarz, starszy specjalista ds. bhp, ppoż i spraw obronnych p/z Pan Stanisław Żołubak, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Pan Zdzisław Rudnicki.
Mając na uwadze korzyści płynące z wymiany doświadczeń z tytułu współpracy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia pracowników przedstawiciele: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna”, KGHM ZANAM S.A., Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. oraz INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy w ramach Programu STOP wypadkom w pracy.