Audyt zaliczony

W INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o., Zespół audytujący TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. przeprowadził audyt ponownej certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN–N 18001:2004.

Sprawdzano skuteczność systemu zarządzania w Spółce, w szczególności zgodność sekwencji procesów z wymaganiami normy i opisami zawartymi w dokumentacji, specyfikę działalności organizacji, wymagania prawne oraz inne dokumenty nadrzędne. Audyt miał charakter oceny spełniania wymogów.

Zakres certyfikacji wg norm: ISO 9001, ISO 14001 i PN–N 18001 obejmuje swoim zakresem:

  • projektowanie, produkcję i serwis systemów automatyki, łączności radiowej i urządzeń elektrotechnicznych,
  • projektowanie i produkcję konstrukcji mechanicznych i wyrobów ze stali,
  • usługi utrzymania ruchu i serwisu,
  • usługi certyfikacji, rzeczoznawstwa, badań laboratoryjnych i oceny zgodności wyrobów.

Czynności sprawdzające potwierdziły, że INOVA ustanowiła i wdrożyła skuteczny system do realizacji swojej polityki i celów. Na tej podstawie audytujący potwierdził, że system zarządzania Spółki spełnia wymagania normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN–N 18001:2004.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. profesjonalnie realizował audyt, opierając się na zaangażowaniu pracowników Spółki INOVA.

Dodał: Paweł Juszczak
Dodano dnia: 2017-10-25
Przewiń do góry ↑