Informacja o planowanym zbyciu Samojezdnych Wozów Transportowych

Szanowni Państwo

Zawiadamiamy, że INOVA Sp. z o.o. w Lubinie posiada do sprzedaży n/w

Samojezdne Wozy Transportowe, typu SWT-TEAM 10 marka Land Rover:

1. SWT-TEAM 10/1,9 Nr 04

Lp. Wyszczególnienie
1 Miejsce postoju O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – podszybie PG poz. 850 pod ziemią
2 Rok produkcji 2010
3 Stan licznika 73 353 km
4 Ogólny stan techniczny sprawny technicznie
5 Cena wywoławcza 18 000 PLN netto

 2. SWT-TEAM 10/1,9 Nr 06

Lp. Wyszczególnienie
1 Miejsce postoju O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – PG podszybie PG poz. 850 pod ziemią
2 Rok produkcji 2011
3 Stan licznika 44 319 km
4 Ogólny stan techniczny sprawny technicznie
5 Cena  wywoławcza 25 100 PLN netto

3. SWT-TEAM 10 Nr 07

Lp. Wyszczególnienie
1 Miejsce postoju O/ZG „Lubin” – LG podszybie LG pod ziemią
2 Rok produkcji 2012
3 Stan licznika 56 120 km
4 Ogólny stan techniczny sprawny technicznie
5 Cena  wywoławcza 29 600 PLN netto

 Informujemy, że jest możliwość obejrzenia oferowanych maszyn w miejscach ich postoju.

Osobą odpowiedzialną za proces sprzedaży jest Pan Grzegorz Kłosiński – Nadsztygar ds. mechanicznych, tel. 76 7 464 155, e-mail: g.klosinski@inova.pl .

W przypadku zainteresowania zakupem , prosimy o przesłanie pisemnej informacji wraz z propozycją ceny w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 31.08.2018r. na adres:

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej – Curie 183,
59-301 Lubin

z dopiskiem „SWT Land Rover”

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w drodze konkursu ofert lub licytacji o czym zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania procedury wyboru na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

Jeżeli maszyna znajdzie nabywcę na powierzchni wówczas koszt wydania maszyny na powierzchnię poniesie kupujący (zostanie dodany do ceny zakupu).