Certyfikaty

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. – w części działalności prowadzonej przez Biuro Certyfikacji Wyrobów jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej pod numerem 1547 – zakres notyfikacji obejmuje dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE , a także akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie określonym w kontrakcie nr AC 101.

Aktualizacja 24-11-2021 r. pl Inova Certificates

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przewiń do góry ↑