Certyfikaty

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. – w części działalności prowadzonej przez Biuro Certyfikacji Wyrobów jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej pod numerem 1547 – zakres notyfikacji obejmuje dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE , a także akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie określonym w kontrakcie nr AC 101.

  • Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 101 – potwierdzenie spełniania wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, zgodnie z zakresem akredytacji AC101 – wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
  • Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1265 – potwierdzenie spełniania wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zgodnie z zakresem akredytacji AB1265 – wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
  • Certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 0198 100 01629 – potwierdzenie spełniania wymagań normy ISO 9001:2008 wydany przez TÜV Rheinland.
  • Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego Nr 0198 104 00258 – potwierdzenie spełniania wymagań normy ISO 14001:2004 wydany przez TÜV Rheinland.
  • Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Nr 0198 113 00132– potwierdzenie spełniania wymagań normy PN-N 18001:2004 wydany przez TÜV Rheinland.
Aktualizacja 01-06-2015 r. pl Inova Certificates

Przewiń do góry ↑