Przetargi

2021-01-25


Informujemy, że Spółka ma do odsprzedaży następujące urządzenia i materiały techniczne:

Osobą udzielającą informacji jest Pani Dagmara Jędrzejczyk – Kierownik Logistyki i Gospodarki Materiałowej

tel. 076 72 94 215 e-mail : d.jedrzejczyk@inova.pl


2020-12-02


Land Rovery na sprzedaż

1.SWT-TEAM 10/1,9 Nr 09

L.p. Wyszczególnienie
1 Miejsce postoju O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – podszybie PG, poz. 850
2 Rok produkcji 2013
3 Stan licznika 80 687 km
4 Ogólny stan techniczny Sprawny technicznie

2.SWT-TEAM 10/1,9 Nr 11

L.p. Wyszczególnienie
1 Miejsce postoju O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – podszybie PG, poz. 850
2 Rok produkcji 2013
3 Stan licznika 31 188 km
4 Ogólny stan techniczny Sprawny technicznie

3.SWT-TEAM 10/1,9 Nr 12

L.p. Wyszczególnienie
1 Miejsce postoju O/ZG Lubin–LG podszybie LG
2 Rok produkcji 2014
3 Stan licznika 35 640 km
4 Ogólny stan techniczny Sprawny technicznie

Informujemy, że jest możliwość obejrzenia oferowanych maszyn w miejscach ich postoju.
Osobą odpowiedzialną za proces sprzedaży jest Pan Grzegorz Kłosiński – Nadsztygar ds. mechanicznych, tel. 76 7 464 155, e-mail: g.klosinski@inova.pl  .
W przypadku zainteresowania zakupem, prosimy o przesłanie pisemnej informacji wraz z propozycją ceny w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11.12.2020r. na adres:

INOVA Centrum Innowacji technicznych Sp. z o.o.
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 183
59-301 Lubin
z dopiskiem „SWT Land Rover”

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w drodze konkursu ofert lub licytacji o czym zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania procedury wyboru na każdym etapie bez podania przyczyny.


Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu poprzez stronę www: portal przetargowy KGHM Polska Miedź S.A.

pl Welcome to the SWZ System KGHM Polska Miedź S.A Przewiń do góry ↑