Kontakt

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 183
59-301 LUBIN
tel. +48 76 74 64 110
fax +48 76 74 64 100
email: zarzad@inova.pl
Inspektor Ochrony Danych
Magdalena Kieryk
tel. 76 74 64 198
email: iod@inova.pl