Kontakt

Rok założenia: 1965

Dane teleadresowe:

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 183
59-301 LUBIN
tel. +48 76 746 41 10
fax +48 76 746 41 00
email: zarzad@inova.pl

Dane Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 600 000 zł i dzieli się na 6 600 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł, które w kapitale zakładowym w 100% objęte zostały przez KGHM Polska Miedź S.A.

NIP: 692 000 00 59
REGON: 390068062
KRS: Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057475
BDO: numer rejestrowy 000096290

Inspektor Ochrony Danych
Magdalena Kieryk
tel. 76 746 41 98
email: iod@inova.pl