Produkty

Automatyka


Automatyka

Tamy mogą być stosowane z dużym powodzeniem w halach produkcyjnych i magazynach, gdzie bezpieczeństwo i niezawodność działania są czynnikami priorytetowymi. Istotnym walorem układu jest jego przystępna cena oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniany przez naszą firmę..

Elektrotechnika

Zestaw Łączeniowy typu NZK-05

Stycznikowe zestawy łączeniowo -przyłączowe typu NZK05 przeznaczone są do zasilania w energię elektryczną samojezdnych maszyn górniczych, zestawów wentylatorowych i pomp odwadniania, a także innych urządzeń elektrycznych górniczych przyłączonych do sieci 3-fazowej 500V.

Telekomunikacja

Telekomunikacja

System szybowej łączności radiotelefonicznej przeznaczony jest do przekazywania w sposób bezprzewodowy informacji słownej między operatorem maszyny wyciągowej bądź sygnalistą przy zrębie szybu a operatorem znajdującym się w klatce szybowej na dowolnym poziomie w szybie. System umożliwia również łączność pomiędzy operatorami znajdującymi się w klatce szybowej i podszybiem.

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Grupowy kompensator mocy biernej szeregu. GKMB RBM/… przeznaczony jest do grupowej kompensacji składowej biernej indukcyjnej prądu w trójfazowych, kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 500V z izolowanym punktem zerowym transformatora po stronie niskiego napięcia, z systemem uziemiających przewodów ochronnych oraz ciągłą kontrolą stanu izolacji.

Automatyka 

Telekomunikacja

Stacje transformatorowe

Elektrotechnika