Elektrotechnika


Kompensator Indywidualny Mocy Biernej typu KIMB-05-160 Kompensatory indywidualne mocy biernej typy KIMB-05 są przeznaczone do kompensacji mocy biernej indukcyjnej silników asynchronicznych 500V.


Grupowy Kompensator Mocy Biernej GKMB RMB przeznaczony jest do grupowej kompensacji składowej biernej indukcyjnej prądu w trójfazowych, kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 500V.


Rozdzielnica przodkowa typu IN-RP przeznaczona jest do zasilania w energię elektryczną samojezdnych maszyn górniczych, zestawów wentylatorowych i pomp odwadniania a także innych urządzeń elektrycznych górniczych przyłączonych do sieci 3-fazowej 500V z izolowanym punktem zerowym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT) i ciągłą kontrolą stanu izolacji (SUPO).


Rozdzielnica wentylatorowa typu IN-RW-2x25S Rozdzielnica wentylatorowa typu IN-RW-2x25S przeznaczona jest do zasilania napięciem 500 V wentylatorów o mocy do 25 kW. Posiada dwa przyłącza z możliwością sterowania lokalnego i zdalnego.Rozdzielnica wentylatorowa zapewnia: zabezpieczenie wentylatorów przed przeciążeniami i zwarciami, blokadę załączenia przy


Stacja transformatorowa typu INM/3 o mocy 250 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.


Zestaw Łączeniowy typu NZK-05 przeznaczone są do zasilania w energię elektryczną samojezdnych maszyn górniczych, zestawów wentylatorowych i pomp odwadniania, a także innych urządzeń elektrycznych górniczych przyłączonych do sieci 3-fazowej 500V z izolowanym punktem zerowym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT) i ciągłą kontrolą stanu izolacji (SUPO).


Stacja transformatorowa typu INS/3 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa jest przystosowane do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV lub 10kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.


Zespół przelotowo przyłączowy typu ZPP/przeznaczony jest do łączenia obwodów o napięciach znamionowych do 500 V w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.


Stacja transformatorowa typu INSp/3 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.


Przekaźnik kontroli izolacji PKI-2Przekaźnik kontroli izolacji PKI-2 wraz z pomiarowym układem gwiazdowym PUG-1 jest blokującym zabezpieczeniem upływowym, działającym na zasadzie pomiaru rezystancji doziemnej odcinka sieci elektroenergetycznej wyłączonej spod napięcia roboczego.


Stacja transformatorowa typu INS/4 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.


PP7141L – Wyłącznik awaryjny z kontrolą naciągu linki PP7141L – „Wyłącznik awaryjny z kontrolą naciągu linki” wyposażony jest w wyłącznik awaryjny oraz linowy i jest stosowany w urządzeniach do wyłączenia awaryjnego, bądź wyłączenia i zablokowania układu w którym pracuje, poprzez dwubiegunowe przerwanie obwodu elektrycznego, zabezpieczającego (obwód elektryczny o podwyższonym zabezpieczeniu funkcjonowania).


Stacja transformatorowa typu INSp/4 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.Stacje transformatorowe są przystosowane do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.


PP9384L – Głośnik podwójny z wyłącznikiem awaryjnym PP9384L – „Głośnik podwójny wyłącznikiem awaryjnym i kontrolą naciągu linki” służy do emisji dźwięków porozumiewawczych, ostrzegawczych oraz do komunikacji z innymi głośnikami wchodzącymi w skład systemu sterowania Promos Plus (system stanowią wszystkie urządzenia połączone z główną magistralą systemową AST).


Zestaw Elektryczny Sterowania Tam typu ZET jest przeznaczony do zasilania, zabezpieczenia i sterowania silnika napędowego (motoreduktora) o mocy do 3 kW i napięciu znamionowym 500 V tamy wentylacyjnej przejazdowej oraz do zasilania instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjno-ostrzegawczej.


Zestaw elektryczny sterowania tam typu ZET z zasilaczem oświetleniowym jest przeznaczony do zasilania, zabezpieczenia i sterowania silnika napędowego (motoreduktora) o mocy do 3 kW i napięciu znamionowym 500 V tamy wentylacyjnej przejazdowej oraz do zasilania instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjno-ostrzegawczej.

Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑