Kompensator Indywidualny Mocy Biernej typu KIMB-05-160

Zastosowanie

Kompensatory indywidualne mocy biernej typy KIMB-05 są przeznaczone do kompensacji mocy biernej indukcyjnej silników asynchronicznych 500V. Kompensacja indywidualna polega na przyłączeniu kondensatorów wprost do zacisków zasilania silnika. Odciąża się w ten sposób całą sieć od przesyłu mocy biernej pobieranej przez odbiornik. W tym układzie zbędne jest stosowanie osobnych zabezpieczeń kondensatorów, gdyż są one chronione przez układ zabezpieczający silnika.

Moc kondensatorów została dobrana w taki sposób, aby nie była większa od mocy biernej biegu jałowego silnika. Zastosowanie kompensatorów indywidualnych zmniejsza dodatkowe straty w sieci zasilającej związane z nagrzewaniem przewodów i uzwojeń transformatorów, umożliwiając zmniejszenie przekrojów przewodów i podłączenie do transformatora większej ilości odbiorników. Ponadto kompensacja likwiduje dodatkowe spadki napięć poprawiając warunki rozruchu i pracy urządzeń elektrycznych, poprawia współczynnik mocy, od którego zależą w znacznym stopniu opłaty za energię elektryczną dostarczaną do zakładu.

Kompensatory KIMB-05-160 są przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu “a” niebezpieczeństwa wybuchu.

W górnictwie kompensatory indywidualne mają bardzo szerokie zastosowanie. Od silników napędów przenośników taśmowych, silników pomp hydraulicznych samojezdnych maszyn górniczych, wentylatorów, pomp odwadniania, do silników podajników urobku i pomp hydraulicznych urządzeń rozdrabniających np. Roxon.

Wykonujemy pełny typoszereg kompensatorów w zależności od wymagań zamawiającego, na zlecenie dobieramy odpowiednie kompensatory do konkretnych urządzeń elektrycznych, gwarantujemy pełny serwis, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Warunki pracy

Warunki klimatyczne:

  • temperatura otoczenia: -10°C ÷ 35°C
  • wilgotność względna powietrza przy temperaturze +35°C: 98%
  • położenie pionowe

Dane techniczne

  • Napięcie znamionowe 500V
  • Moc znamionowa 51,5 kvar
  • Prąd znamionowy 60 An
  • Rodzaj pracy ciągły
  • Wymiary [mm] 400x600x250
  • Masa 45 kg
  • Stopień ochrony obudowy: IP54

Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑