Rozdzielnica przodkowa typu IN-RP

Zastosowanie

Rozdzielnica przodkowa typu IN-RP przeznaczona jest do zasilania w energię elektryczną samojezdnych maszyn górniczych, zestawów wentylatorowych i pomp odwadniania a także innych urządzeń elektrycznych górniczych przyłączonych do sieci 3-fazowej 500V z izolowanym punktem zerowym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT) i ciągłą kontrolą stanu izolacji (SUPO).

Wyposażenie obwodów elektrycznych zabezpiecza
przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz zapewnia :

 • sygnalizację obecności napięcia zasilającego 500V,
 • sygnalizację obecności napięcia 24V,
 • dodatkowa pozycja (test) rozłącznika głównego umożliwiająca wyłączenie napięcia 500V na szynach głównych rozdzielnicy przy jednoczesnym podaniu bezpiecznego napięcia sterowniczego umożliwiającego naprawę obwodów sterowania,
 • łączenie odpływu ze złączem gniazdowym w stanie beznapięciowym,
 • sygnalizację prawidłowego podłączenia złącza,
 • możliwość przelotowego prowadzenia linii zasilającej,
 • blokadę możliwości podania napięcia na uszkodzony (doziemiony) odpływ,
 • kontrolę sprawności obwodu sterowania.
Warunki pracy

Warunki klimatyczne:

 • temperatura otoczenia: 0°C ÷ 40°C
 • wilgotność względna powietrza przy temperaturze +40°C: 95%
 • położenie robocze dowolne
 • stopień agresywności korozyjnej wg PN-H-97080-06:1984 C

Dane techniczne

 • Napięcie znamionowe łączeniowe: 500V 50Hz
 • Napięcie sterowania: 24V AC 50Hz
 • Napięcie eksploatacyjne: 0,85 ÷ 1,2 Un
 • Maksymalny prąd toru przelot. 315 A
 • Maksymalny prąd jednego odpł. gniazdowego: 125 A
 • Maksymalny prąd jednego odpł. listwowego: 63 A
 • Przekroje żył przewodów przyłączowych i przelotowych: od 35 do 120mm2
 • Przekroje żył przewodów przyłączowych: od 2,5 do 10 mm2
 • Rezystancja zadziałania przekaźnika upływowego: 25 k. . 20%
 • Odpływy: gniazdowy listwowy 2 2
 • Wymiary rozdzielnicy [mm] 1000x1000x300
 • Stopień ochrony obudowy: IP54

Produkcja organizowana i nadzorowana jest zgodnie z wytycznymi

 • systemu zarządzania jakością (ISO 9001),
 • systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001),
 • systemu zarządzania BHP (PN-N 18001).

Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑