Rozdzielnica wentylatorowa typu IN-RW-2x25S

Zastosowanie

Rozdzielnica wentylatorowa typu IN-RW-2x25S przeznaczona jest do zasilania napięciem 500 V wentylatorów o mocy do 25 kW. Posiada dwa przyłącza z możliwością sterowania lokalnego i zdalnego.Rozdzielnica wentylatorowa zapewnia: zabezpieczenie wentylatorów przed przeciążeniami i zwarciami, blokadę załączenia przy obniżonej rezystancji izolacji, kontrolę ciągłości przewodu PE. Posiada funkcję automatycznego rozruchu wentylatora po zaniku napięcia zasilania. Przeznaczona jest do instalowania w kopalnianychsieciach rozdzielczych z izolowanym punktem zerowym transformatora po stronie niskiego napięcia z systemem uziemiających przewodów ochronnych oraz ciągłą kontrolą stanu izolacji.

Warunki pracy

Warunki klimatyczne:

 • temperatura otoczenia: 0°C ÷ 40°C
 • wilgotność względna powietrza przy temperaturze +40°C: 95%
 • położenie robocze pionowe

Wnętrze rozdzielnicy wentylatorowej

Dane techniczne

 • Napięcie znamionowe sieci 500 V, 50 Hz
 • Napięcie sterowania 24 V 50 Hz
 • Napięcie eksploatacyjne: 0,85 ÷ 1,2 Un
 • Moc znamionowa 2 x 25 kW
 • Kontrola izolacji przed załączeniem . 25 k.
 • Ilość odpływów 2
 • Zabezpieczenie przeciążeniowe 5 – 60A
 • Praca: Ręczna / automatyczna
 • Wymiary zewnętrzne [mm] S – 680 mm, W – 860 mm, G – 270 mm
 • Kontrola ciągłości przewodu Blokada PE > 100 .
 • Masa 45 kg
 • Stopień ochrony obudowy: IP54Sygnalizator optyczno dźwiękowy, pulpit zdalnego sterowania

Wykonania:

Rozdzielnice wentylatorowe wykonywane są w dwóch wariantach zasadniczych:

 • IN-RW-2x25S – z automatycznym załączeniem po zaniku napięcia, z dwoma pulpitami zdalnego sterowania i dwoma sygnalizatorami optyczno-dźwiękowych
 • IN-RW-2×25 – bez pulpitów zdalnego sterowania i sygnalizatorów optycznodźwiękowych i automatycznego załączenia po zaniku napięcia.

Przykład zamówienia:

Rozdzielnica wentylatorowa typu IN-RW-2X25S

Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑