Stacje transformatoroweStacja transformatorowa typu INM/3 o mocy 250 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.Stacja transformatorowa typu INS/3 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa jest przystosowane do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV lub 10kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.Stacja transformatorowa typu INSp/3 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.Stacja transformatorowa typu INS/4 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.Stacja transformatorowa typu INSp/4 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.Stacje transformatorowe są przystosowane do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V.


Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑