Stacja transformatorowa typu INM/3 o mocy 250 kVA

Zastosowanie

Stacja transformatorowa typu INM/3 o mocy 250 kVA przeznaczone jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.
Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V. Stacja posiadają trzy odpływy 500V o prądzie 250A. Wszystkie odpływy znajdują się w oddzielnych komorach oraz są wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe i styczniki. Wyłączenie jednego odpływu nie powoduje wyłączenia całej stacji z eksploatacji, pozostałe odpływy pozostają załączone.

Stacja transformatorowa typu INM/3 opcjonalnie może być wyposażone w:

 • transformator o różnych napięciach zasilania (6 kV lub 10 kV lub 10 i 6 kV),
 • analizator parametrów sieci całej stacji (pomiar napięć, prądów, mocy, energii czynnej i biernej)
 • ograniczniki przepięć po stronie 6 kV lub 10 kV
 • interfejs komunikacyjny (umożliwiający zdalny monitoring działania stacji),
 • urządzenia przystosowane do zasilania układów przekształtnikowych,

Charakterystyka
Stacja transformatorowa typu INM/3 stanowi kompletną podstację składającą się z rozłącznika, transformatora mocy, aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Całość umieszczona jest w obudowie o stopniu ochrony IP54 przystosowanej do łatwego i szybkiego transportu oraz zainstalowania. Stacja oparta jest na przekaźnikowym systemie sterowania bez sterownika. Stacja po stronie 500 V jest wyposażone w trzy tory prądowe z których każdy posiada niezależny rozłącznik z bezpiecznikami oraz stycznik powietrzny.
Budowa

Stacja transformatorowa składa się z:

 • komory górnego napięcia (rozłącznik z uziemnikami),
 • transformatora,
 • komór dolnego napięcia, (odpływów 500V i 230V,zabezpieczeń i sterowania)

W komorach dolnego napięcia znajdują się

 • zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe,
 • przekaźniki do kontroli stanu izolacji,
 • przekaźniki do kontroli ciągłości uziemienia,
 • centralne zabezpieczenie upływowe 500V,
 • centralne zabezpieczenie upływowe 230V,
 • aparatura sterująca.

Dane techniczno-eksploatacyjne

 • Moc znamionowa stacji 250 kVA
 • Napięcie zasilania 6kV, 10kV lub 10 i 6kV
 • Częstotliwość 50 Hz
 • Regulacja napięcia -5%,0,+5%
 • Napięcie odpływów podstawowych 525 V
 • Napięcie pomocnicze 230 V
 • Napięcie pomocnicze SELV 24 V
 • Ograniczniki przepięć 6kV lub 10kV
 • Stopień ochrony obudowy: IP 54
 • Transformator główny suchy lub żywiczny.

Wymiary gabarytowe obudowy:

 • długość 2190 mm
 • szerokość 1250 mm
 • wysokość 1600 mm
 • wysokość bez wpustów kablowych……. 1470 mm
 • masa dla stacji o mocy 250kVA ok…….. 2200 kg

Brak wymiany powietrza między komorą transformatora mocy a otoczeniem.

Możliwość przewożenia w łyżce ładowarki bez konieczności stosowania dodatkowych osłon.
Ilość odpływów podstawowych 500V 3 odpływy o prądzie – 250A
Ilość odpływów pomocniczych 230V 3 odpływy o prądzie – 6A

Transport

Konstrukcja podstawy stacji umożliwia jej transport na krótkie odległości poprzez przesuwanie bezpośrednio po spągu. W przypadku przewożenia na większe odległości i korzystania ze środków transportowych (np. ładowarka, wóz transportowy) istnieje możliwość zmniejszenia wysokości stacji, demontując jej wpusty kablowe znajdujące się na górnej części stacji.Konstrukcja stacji jest specjalnie wzmocniona i przystosowana do transportu w łyżce ładowarki.

Przeglądy okresowe

Przegląd okresowy należy przeprowadzać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy stacji. W przypadku prawidłowej pracy stacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu raz w roku.

Warunki pracy i stosowania

 • temperatura otoczenie od -10°C do + 40°C,
 • wilgotność względna 95 % w temp. 40°C,
 • maksymalna wilgotność względna w temperaturze 25°C lub niższych temperaturach z kondensacją pary 100%.
 • wahania napięcia roboczego w sieci 0,85÷1,2Un
 • stopień agresywności korozyjnej – C wg PN H 97080-06:1984

Opinie i Dopuszczenia

Stacja transformatorowa typu INM/3 o mocy 250 kVA posiada:

 • Opinie Atestacyjną Nr 2225/2011 wydana przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.
 • Dopuszczenie WUG do stosowania w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem.

Cecha dopuszczenia WUG:

GE-103/11 – na napięcie 6kV
GE-104/11 – na napięcie 10kV
GE-105/11 – na napięcie 10 i 6kV

Produkcja stacji transformatorowych organizowana i nadzorowana jest zgodnie z wytycznymi:

 • system zarządzania jakością (ISO 9001),
 • system zarządzania środowiskowego (ISO 14001),
 • system zarządzania BHP (PN-N 18001).

Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑