Stacja transformatorowa typu INSp/3 o mocy 400 kVA i 630 kVA

Zastosowanie

Stacja transformatorowa typu INSp/3 o mocy 400 kVA i 630 kVA przeznaczona jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.Stacja transformatorowa jest przystosowana do zasilania z sieci kopalnianej o napięciu 6 kV, 10 kV lub 10 i 6kV a po stronie dolnej do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych napięciem 3 x 500V, 50 Hz z izolowanym punktem neutralnym oraz dodatkowo napięciem 3 x 230V. Stacje posiadają trzy odpływy 500V o prądzie 400A z możliwością sterowania zdalnego. Wszystkie odpływy znajdują się w oddzielnych komorach oraz są wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe i styczniki. Wyłączenie jednego odpływu nie powoduje wyłączenia całej stacji z eksploatacji, pozostałe odpływy pozostają załączone i jest możliwość dostępu do aparatury odpływu wyłączonego.

Stacja transformatorowa typu INSp/3 opcjonalnie może być wyposażone w:

 • układy pozwalające na zdalne sterowanie za pomocą pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych PS-1 lub innych układów sterowniczych,
 • cyfrowe zabezpieczenia silnikowe na odpływach (dodatkowo pomiar prądów na odpływach),
 • pomiar prądu obciążenia każdego odpływu 500V
 • analizator parametrów sieci (pomiar napięć, prądów, mocy, energii czynnej i biernej),
 • zewnętrzne odpływy pomocnicze 24V,
 • ograniczniki przepięć po stronie GN,
 • urządzenia przystosowane do zasilania układów przekształtnikowych,

Charakterystyka

Stacja transformatorowa typu INSp/3 stanowi kompletną podstację składającą się z rozłącznika, transformatora mocy, aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Całość umieszczona jest w obudowie o stopniu ochrony IP54 przystosowanej do łatwego i szybkiego transportu oraz zainstalowania. Stacja oparta jest na przekaźnikowym systemie sterowania bez sterownika. Stacja po stronie 500 V jest wyposażone w trzy tory prądowe z których każdy posiada niezależny rozłącznik z bezpiecznikami oraz stycznik powietrzny. Wymiana wkładek bezpiecznikowych w dowolnym odpływie nie powoduję wyłączenia całej stacji z eksploatacji.Stacja transformatorowa może być stosowana w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.

Budowa

Stacja transformatorowa składa się z:

 • komory górnego napięcia (rozłącznik z uziemnikiem),
 • komory transformatora,
 • komór dolnego napięcia, (przedział odpływów 500V i 230V, przedziału zabezpieczeń i sterowania).

W komorach dolnego napięcia znajdują się

 • zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe,
 • przekaźniki do kontroli ciągłości uziemienia,
 • przekaźniki do kontroli stanu izolacji,
 • centralne zabezpieczenie upływowe 500V,
  opcjonalnie przystosowane do pracy w sieciach z przekształtnikami energoelektronicznymi,

 • centralne zabezpieczenie upływowe 230V,
 • aparatura sterująca.

Dane techniczno-eksploatacyjne

 • Moc znamionowa stacji 400 lub 630 kVA
 • Napięcie zasilania 6kV, 10kV lub 10 i 6kV
 • Częstotliwość 50 Hz
 • Regulacja napięcia -5%,0,+5%
 • Napięcie odpływów podstawowych 525 V
 • Napięcie pomocnicze 230 V
 • Napięcie pomocnicze SELV 24 V
 • Ograniczniki przepięć 6kV lub 10kV
 • Stopień ochrony obudowy: IP 54
 • Transformator główny suchy lub żywiczny.

Wymiary gabarytowe obudowy:

 • długość 2380 mm
 • szerokość 1380 mm
 • wysokość 1800 mm
 • wysokość bez wpustów kablowych 1660 mm
 • masa dla stacji o mocy 400kVA ok 3200 kg
 • masa dla stacji o mocy 630kVA ok 3900 kg

Brak wymiany powietrza między komorą transformatora mocy a otoczeniem.
Możliwość przewożenia w łyżce ładowarki bez konieczności stosowania dodatkowych osłon.

Ilość odpływów podstawowych 500V

3 odpływy o prądzie – 400A

Ilość odpływów pomocniczych 230V

3 odpływy o prądzie – 6A

Ilość odpływów pomocniczych 24V

2 odpływy o prądzie – 2A

Transport

Konstrukcja podstawy stacji umożliwia jej transport na krótkie odległości poprzez przesuwanie bezpośrednio po spągu. W przypadku przewożenia na większe odległości i korzystania ze środków transportowych (np. ładowarka, wóz transportowy) istnieje możliwość zmniejszenia wysokości stacji, demontując jej wpusty kablowe znajdujące się na górnej części stacji.
Konstrukcja stacji jest specjalnie wzmocniona i przystosowana do transportu w łyżce ładowarki.

Przeglądy okresowe

Przegląd okresowy należy przeprowadzać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy stacji. W przypadku prawidłowej pracy stacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu raz w roku.

Warunki pracy i stosowania

 • temperatura otoczenie od -10°C do + 40°C,
 • wilgotność względna 95 % w temp. 40°C,
 • maksymalna wilgotność względna w temperaturze 25°C lub niższych temperaturach z kondensacją pary 100%.
 • wahania napięcia roboczego w sieci 0,85÷1,2Un
 • stopień agresywności korozyjnej – C wg PN H 97080-06:1984

Opinie i Dopuszczenia

Stacja transformatorowa typu INSp/3 o mocy 400 kVA i 630kVA posiada:

 • Opinie Atestacyjną Nr 2216/2011 wydana przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.
 • Dopuszczenie WUG do stosowania w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem.

Cecha dopuszczenia WUG:
stacji transformatorowe typu INSp/3 o mocy 400kVA
GE-57/11 – na napięcie 6kV
GE-58/11 – na napięcie 10kV
GE-59/11 – na napięcie 6 lub 10kV
stacji transformatorowe typu INSp/3 o mocy 630kVA
GE-60/11 – na napięcie 6kV
GE-61/11 – na napięcie 10kV
GE-62/11 – na napięcie 6 lub 10kV

Produkcja stacji transformatorowych organizowana i nadzorowana jest zgodnie z wytycznymi:

 • system zarządzania jakością (ISO 9001),
 • system zarządzania środowiskowego (ISO 14001),
 • system zarządzania BHP (PN-N 18001).

Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑