TelekomunikacjaiDOTRA System Identyfikacji i Lokalizacji Ludzi i Maszyn System lokalizacji ludzi i maszyn iDOTRA jest przeznaczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych i pozwala na poprawę zarówno bezpieczeństwa jak i wydajności pracy. System informuje o obecności ludzi i maszyn w strefach wydzielonych czytnikami. Dane o osobach i maszynach prezentowane są w czasie rzeczywistym w postaci graficznej na mapie kopalni.RATRA Radiowy System Łączności Ratowniczej System RATRA przeznaczony jest do szybkiej organizacji autonomicznej łączności radiowej w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej. Głównym zadaniem systemu RATRA jest wspomaganie akcji prowadzonych w podziemnych wyrobiskach kopalń, może też być stosowany w akcjach prowadzonych na powierzchni, szczególnie wtedy, gdy inne środki łączności są zawodne lub niedostępne.S-160D System Szybowej Łączności Radiotelefonicznej System szybowej łączności radiotelefonicznej przeznaczony jest do przekazywania w sposób bezprzewodowy informacji słownej między operatorem maszyny wyciągowej bądź sygnalistą przy zrębie szybu a operatorem znajdującym się w klatce szybowej na dowolnym poziomie w szybie. System umożliwia również łączność pomiędzy operatorami znajdującymi się w klatce szybowej i podszybiem.DOTRA System Dołowej Trankingowej Łączności Radiowej System DOTRA jest przeznaczony do pracy w wyrobiskach górniczych pod ziemią, gdzie zawodzą tradycyjne metody łączności radiowej. System umożliwia komunikację pomiędzy radiotelefonami noszonymi, przewoźnymi oraz bazowymi. Możliwa jest również opcja podłączenia systemu do central telefonicznych, co umożliwia komunikację pomiędzy radiotelefonami a klasycznymi telefonami.Radiowy system łączności na potrzeby Ratownictwa DOTRA-R System DOTRA-R służy do szybkiej organizacji autonomicznego systemu łączności radiowej w dowolnym miejscu w celu zapewnienia pełnej koordynacji służb ratowniczych. System umożliwia nawiązywanie połączenia pomiędzy sztabem dowodzenia akcją ratowniczą, a zastępami ratowniczymi biorącymi udział w działaniach na miejscu zdarzenia.System radiotelefonicznej łączności trankingowej LGOM-NET System radiotelefonicznej łączności trankingowej typu dyspozytorskiego jest oparty na wysoko zaawansowanej technologii mikroprocesorowej. Łączność trankingowa jest niezastąpiona dla firm i instytucji, w których charakter wykonywanej pracy wymaga częstego przemieszczania się ludzi i utrzymywania z nimi ciągłej łączności (np. służby specjalne, miejskie, komunalne, serwisowe, transportowe, budowlane i inne terenowe).System zdalnego radiowego monitoringu Rozwiązanie to służy do zdalnego monitorowania oraz sterowania pracy urządzeń energetycznych, obiektów hydrotechnicznych, ujęć wody pitnej i towarzyszącej im infrastruktury technicznej za pomocą radiowej sieci trankingowej w standardzie MPT 1327. W zależności od indywidualnych potrzeb i istniejących warunków, produkt nasz zostaje skonfigurowany zgodnie z wymaganiami konkretnego użytkownika.Serwis techniczny systemów łączności, automatyki i sejsmiki W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, KOMPETENCJI I POSIADANEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO NASZA FIRMA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: PRAC USŁUGOWYCH I SERWISOWYCH, PROJEKTOWANIA I PRODUKCJI oraz WYKONYWANIA PRAC BADAWCZYCH I WDROŻENIOWYCH.


Kontakt: Oddział Rozwoju Nowych Technologii
tel. 76 74-64-151, faks 76 74-64-100
mail tr@inova.pl
pl Telecommunications products and services Przewiń do góry ↑