iDOTRA System Identyfikacji i Lokalizacji Ludzi i Maszyn

W skład systemu iDOTRA wchodzą:

  • Znaczniki osobiste pracowników zabudowane w lampach górniczych.
  • Znaczniki z autonomicznym zasilaniem zabudowane na maszynach górniczych.
  • Układy wykrywania kolizji zabudowane na maszynach górniczych.
  • Czytniki (bramki) RFID zabudowane na granicach wydzielonych stref.
  • Serwery bazodanowe gromadzące dane z czytników.
  • Oprogramowanie do wizualizacji i prezentacji danych.

Działanie systemu polega na podziale kopalni na strefy i informowaniu użytkowników systemu o ilości maszyn oraz osób wyposażonych w znaczniki RFID (Tagi) znajdujących się w danej chwili w każdej z wydzielonych czytnikami stref, np. rejon, oddział, strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami.

PRZEZNACZENIE SYSTEMU

System lokalizacji ludzi i maszyn iDOTRA jest przeznaczony do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych i pozwala na poprawę zarówno bezpieczeństwa jak i wydajności pracy. System informuje o obecności ludzi i maszyn w strefach wydzielonych czytnikami. Dane o osobach i maszynach prezentowane są w czasie rzeczywistym w postaci graficznej na mapie kopalni.

FUNKCJE SYSTEMU

Uprawniony użytkownik posiada bieżącą i historyczną informację dotyczącą lokalizacji osób w każdej strefie. Każdy pracownik jest identyfikowany indywidualnym numerem. Umożliwia to dokładną kontrolę obecności załogi w rejonach kopalni co w przypadku zagrożenia pozwala na skuteczne wspomaganie akcji ratowniczej.

Wyposażenie maszyn w znaczniki RFID umożliwia ich lokalizację i identyfikację w granicach strefy. Możliwe jest tworzenie stref typowo technologicznych co pozwala np. zliczać ilość przejazdów maszyn z przodka na miejsce rozładunku. Oprogramowanie wizualizacyjne iDOTRA pomaga w tworzeniu dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów z pracy maszyn.

Układ wykrywania kolizji zabudowany na maszynach górniczych ostrzega operatora maszyny sygnałem dźwiękowym i akustycznym o zbliżającej się osobie lub maszynie wyposażonej w znacznik. Układ wykrywania kolizji jest szczególnie przydatny na maszynach o ograniczonej widoczności z kabiny operatora.

Oprogramowanie wizualizacyjne iDOTRA na bieżąco, w postaci graficznej i tabelarycznej podaje informację o osobach i maszynach przebywających w każdej strefie, w tym o czasie wejścia i opuszczenia strefy. Możliwe jest także tworzenie raportów na podstawie danych historycznych.

System iDOTRA pozwala na pełną integrację z systemem łączności radiowej DOTRA zarówno w kwestii zasilania jak i przesyłu danych. System iDOTRA może działać również autonomicznie, korzystając z dostępnych w kopalni źródeł zasilania i mediów do przesyłu danych.

Kontakt: Oddział Rozwoju Nowych Technologii
tel. 76 74-64-146, faks 76 74-64-100
mail dotra@inova.pl
pl iDOTRA System Przewiń do góry ↑