RATRA Radiowy System Łączności Ratowniczej

Radiowy system łączności ratowniczej – RATRA jest przenośnym rozwiązaniem łączności, służącym do koordynacji działań służb ratowniczych w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej.

PRZEZNACZENIE SYSTEMU

System RATRA przeznaczony jest do szybkiej organizacji autonomicznej łączności radiowej w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej. Głównym zadaniem systemu RATRA jest wspomaganie akcji prowadzonych w podziemnych wyrobiskach kopalń niezagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, może też być stosowany w akcjach prowadzonych na powierzchni, szczególnie wtedy, gdy inne środki łączności są zawodne lub niedostępne.

FUNKCJE SYSTEMU

System umożliwia nawiązanie połączenia pomiędzy sztabem dowodzenia akcją, kierownikiem bazy na dole kopalni i zastępami ratowniczymi wyposażonymi w radiotelefony przenośne. Cecha charakterystyczną systemu RATRA jest to, że połączenie ze sztabem akcji na powierzchni może odbywać się za pośrednictwem zakładowej centrali telefonicznej, dedykowanej linii jednoparowej lub linii systemu alarmowo- rozgłoszeniowego STAR.

System RATRA jest wyposażony w niezależne zasilanie bateryjne, które umożliwia nieprzerwaną pracę przez minimum 12 godzin na podstawowym komplecie akumulatorów z możliwością dołączania akumulatorów zewnętrznych co pozwala na zasilanie systemu przez cały czas prowadzenia akcji ratowniczej.
Radiotelefony zastosowane w systemie RATRA umożliwiają również pracę w systemie dołowej trankingowej łączności radiowej DOTRA oraz poza systemami – w łączności bezpośredniej.

BUDOWA SYSTEMU

System RATRA zbudowany jest z następujących elementów:

  • Manipulator – przeznaczony jest do zainstalowania w bazie akcji ratowniczej na dole kopalni. Służy do nawiązywania połączenia głosowego ze sztabem akcji na powierzchni oraz poprzez retransmiter do nawiązywania łączności z zastępami ratowniczymi.
  • Retransmiter – urządzenie pełniące funkcję interfejsu radiowego pomiędzy manipulatorem a radiotelefonami.
  • Akumulatory zewnętrzne – służą do przedłużenia czasu autonomii zasilania manipulatora lub retransmitera.
  • Radiotelefony – każdy zastępowy posiada radiotelefon umożliwiający komunikację radiową z bazą. Radiotelefon może być wyposażony w nagłowny zestaw słuchawkowo – mikrofonowy umożliwiający łączność z ratownikiem w aparacie tlenowym.
  • System antenowy – w zależności od potrzeb i warunków panujących w miejscu akcji możliwe jest zastosowanie różnych anten: o charakterystyce dookolnej, kierunkowej, przewodów promieniujących oraz łączenia poszczególnych anten ze sobą tak aby zapewnić skuteczną propagację fal radiowych w rejonie działań ratowniczych.

Kontakt: Oddział Rozwoju Nowych Technologii
tel. 76 74-64-146, faks 76 74-64-100
mail dotra@inova.pl
pl RATRA System Przewiń do góry ↑