Przekaźnik kontroli izolacji PKI-2

Ogólnie

Przekaźnik kontroli izolacji PKI-2 wraz z pomiarowym układem gwiazdowym PUG-1 jest blokującym zabezpieczeniem upływowym, działającym na zasadzie pomiaru rezystancji doziemnej odcinka sieci elektroenergetycznej wyłączonej spod napięcia roboczego.

Rysunek 1. Przekaźnik kontroli izolacji

Zastosowanie

PKI-2 przeznaczony jest do pracy w sieciach trójfazowych 500V z izolowanym punktem zerowym transformatora po stronie niskiego napięcia. Zadaniem przekaźnika PKI-2 jest zablokowanie możliwości załączenia napięcia do sieci i urządzeń elektrycznych o obniżonej do wartości 25k. rezystancji doziemnej. W czasie normalnej pracy przekaźnik jest w stanie pobudzonym.

Warunki pracy

Przekaźnik przystosowany jest do zabudowania w obudowach urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony IP54, mogących pracować w podziemnych wyrobiskach kopalń niemetanowych i metanowych o stopniu „a” niebezpieczeństwa wybuchu.

Warunki klimatyczne:

 • temperatura otoczenia: -10°C ÷ 50°C
 • wilgotność względna powietrza przy temperaturze +35°C: 96%
 • maksymalna wilgotność względna w temp. +25°C: 100%

Położenie przekaźnika dla warunków pracy:

 • kąt nachylenia położenia modułu: dowolny

Dane techniczne

 • Napięcie znam. kontrolowanej sieci: 500V
 • Napięcie zasilania Un: 24V AC 50Hz
 • Napięcie eksploatacyjne: 0,85 ÷ 1,3 Un
 • Pobór mocy: < 3VA
 • Rezystancja zadziałania: 25k.
 • Napięcie pomiarowe: 39V DC
 • Obciążalności zestyków wykon.: 8A 250V AC/24VDC
 • Rodzaj pracy: ciągły
 • Wymiary przekaźnika [mm] 125x75x40
 • Stopień ochrony obudowy: IP40

Instalacja

Przekaźnik PKI-2 posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego. W dolnej części obudowy znajduje się wtyk złożony z 11 bolców, przystosowany do współpracy z gniazdem typu GZU-11.

Podstawę przekaźnika (gniazdo GZU-11) należy zabudować na stałe w urządzeniu przez zamocowanie jego na listwie montażowej TS-35 lub (po zdjęciu adaptera) dwoma wkrętami M3 do płyty montażowej w szafie elektrycznej. Przewody zasilania (24V AC) przyłączyć do zacisków podstawy 2,10. Do pozostałych zacisków w zależności od potrzeb przyłączyć przewody zgodnie z odpowiednimi schematami montażowymi dołączonymi wraz z dokumentacją przekaźnika.

Opis zacisków

 • zaciski numer 2, 10: wejście zasilające
 • zaciski numer 1-3, 11-9: styki zwierne
 • zaciski numer 1-4, 11-8: styki rozwierne
 • zacisk numer 6: przewód PE
 • zacisk numer 7: wejście PUG-1

Blokujące zabezpieczenie upływowe – zestaw

W skład całego zestawu wchodzą następujące elementy i podzespoły:

 • Przekaźnik kontroli izolacji PKI-2
 • Gniazdo GZU-11
 • Pomiarowy układ gwiazdowy PUG-1

Dane techniczne PUG-1:

 • Napięcie znam. kontrolowanej sieci: 500V
 • Rodzaj pracy: ciągły
 • Wymiary PUG-1 [mm]: 70x50x30
 • Masa: 0,17 kg
Kontakt: Oddział Elektrotechniki
tel. 76 74-64-158, faks 76 74-64-157
mail zarzad@inova.pl
pl Electrotechnics products and services Przewiń do góry ↑