Usługi

Certyfikacja i atestacja


DZIAŁALNOŚĆ CERTYFIKACYJNA I ATESTACYJNA W ZAKRESIE:

 • samojezdnych pojazdów i maszyn górniczych z napędem spalinowym
 • urządzeń dźwignicowych i zbiorników ciśnieniowych w podziemnych wyrobiskach
 • maszyn i urządzeń klimatyzacyjnych
 • wiertnic i wiertarek górniczych
 • obudowy kotwowej wyrobisk
Badania i pomiary

Prowadzimy badania warunków fizycznego środowiska pracy, w tym:

 • hałasu
 • wibracji
 • oświetlenia
 • mikroklimatu
 • badania odbiorcze pojazdów dołowych
Laboratorium Badawcze


Laboratorium Badawcze

 • badania elementów obudowy kotwowej
 • badania obciążeń próbnych kotwi mocujących zawiesia urządzeń dźwignicowych
 • badania wytrzymałościowe spoiw (ładunki klejowe, cementy)
 • badania wytrzymałościowe próbek skalnych
 • cięcie rdzeni skalnych
Certyfikacja wyrobów Laboratoria i pracownie Produkcyjne
 • Certyfikacja i atestacja
 • Badania i pomiary
 • Rzeczoznawstwo
 • Laboratorium Badawcze
 • Pracownia Akustyki
 • Pracownia Obudowy Górniczej
 • Serwis techniczny systemów łączności, automatyki i sejsmiki
 • Obróbka mechaniczna
 • Usługi Lampowni