Certyfikacja wyrobówCertyfikacja i atestacja Świadczymy usługi w zakresie określonym w dyrektywach: Maszynowa (2006/42/EC); Sprzęt elektryczny projektowany do użytku w określonych zakresach napięć (73/23/EEC); Urządzenia i układy zabezpieczające przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem -ATEX-(94/9/EC).Badania i pomiary Prowadzimy badania warunków fizycznego środowiska pracy, w tym: hałasu, wibracji, oświetlenia, mikroklimatu.Rzeczoznawstwo Prowadzimy działalność rzeczoznawczą w zakresie: górniczych wyciągów szybowych, badań nieniszczących materiałów i urządzeń, urządzeń dźwignicowych i zbiorników ciśnieniowych.


Kontakt: Biuro Certyfikacji Wyrobów
tel. 76 74-64-121, faks 76 74-64-100
mail pc@inova.pl
pl Products Certification Office Przewiń do góry ↑