Laboratorium Badawcze

Zostało wydzielone na skutek reorganizacji firmy ze struktur Biura Atestacji dnia 31.08.2009. Podstawą naszych badań są Polskie Normy oraz Procedury Badawcze objęte akredytacją PCA

W przypadku braku odpowiednich norm badania wykonywane są na podstawie:

zatwierdzonych i zwalidowanych procedur. Wszyscy pracownicy uczestniczą w szkoleniach ogólnych i doskonalących z zakresu wykonywanych pomiarów i badań.

Do przeprowadzenia pomiarów dysponujemy sprzętem pomiarowym posiadającym aktualne świadectwa wzorcowania i kalibracji oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

W strukturze Laboratorium znajdują się dwie niezależnie działające Pracownie:

Pracownia Akustyki

Pracownia Obudowy Górniczej

Kontakt: Kierownik Laboratorium Badawczego
tel. 76 74-64-184, faks 76 74-64-100
mail dl@inova.pl
pl Laboratories Przewiń do góry ↑