Pracownia Akustyki

Celem naszej działalności jest świadczenie usług pomiarowych czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Badania objęte akredytacją PCA:

 • pomiar hałasu i ocena ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy
 • pomiar i ocena ekspozycji na drgania ogólne i miejscowe na stanowiskach pracy
 • pomiar i wyznaczenie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

Ponadto świadczymy usługi:

 • pomiary i ocena oświetlenia na stanowisku pracy
 • pomiary i ocena oświetlenia własnego i pomocniczego maszyn samojezdnych i urządzeń
 • pomiary sygnałów akustycznych ostrzegawczych i pomocniczych /cofania/ maszyn i urządzeń
 • pomiary i ocena poprawności działania klimatyzacyjnej w kabinach maszyn i urządzeń
 • ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
 • regulacja wentylacji mechanicznej
 • pomiar emisji spalin i zadymienia z silników wysokoprężnych zamontowanych w maszynach i urządzeniach
 • przegląd, konserwacja i sprawdzenie frenotestów mechanicznych

Badania wykonywane są również w warunkach dołowych.

Kontakt: Pracownia Akustyki
tel. 76 74-64-190, faks 76 74-64-100
mail dl@inova.pl
pl Laboratories Przewiń do góry ↑