Pracownia Akustyki

Celem naszej działalności jest świadczenie usług pomiarowych czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Badania realizowane w ramach posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1265:

 • pomiar hałasu i ocena ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy
 • pomiar i ocena ekspozycji na drgania ogólne i miejscowe na stanowiskach pracy
 • pomiar i wyznaczenie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

 Badania i usługi realizowane poza zakresem posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1265:

 • pomiary i ocena oświetlenia na stanowisku pracy
 • pomiary i ocena oświetlenia własnego i pomocniczego maszyn samojezdnych i urządzeń
 • pomiary sygnałów akustycznych ostrzegawczych i pomocniczych /cofania/ maszyn
  i urządzeń
 • pomiary i ocena poprawności działania klimatyzacyjnej w kabinach maszyn i urządzeń
 • pomiar emisji spalin i zadymienia z silników wysokoprężnych zamontowanych
  w maszynach i urządzeniach
 • wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy

 

Badania wykonywane są również w warunkach dołowych

Kontakt: Pracownia Akustyki
tel. 76 74-64-190, faks 76 74-64-100
mail dl@inova.pl
pl Laboratories Przewiń do góry ↑