Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych

I. Badania realizowane w zakresie posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1684:

1. Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    wg PN-EN 61000-4-2 (od 0,5 kV do 15 kV); RCN30 150-330

2. Badania odporności na serię szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EFT/B)        wg PN-EN 61000-4-4 (od 200 V do 5,5 kV);

II. Badania realizowane poza zakresem posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1684:

3. Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    wg PN-EN 61000-4-2, ISO 10605 (od 0,5 kV do 30 kV);
    [RCN30 150-330 , RCN30 150-2000 ,RCN30 330-2000 ,RCN30 330-330]

4. Badanie odporności na udary typu (1,2/50-8/20)µs wg. PN-EN 61000-4-5
    4.1 IEC 61000-4-4, -5, -9 (1 i 3 fazy)
    4.2 IEC 61000-4-4, -5, -9 (1 i 3 fazy)

5. Badanie odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola
    o częstotliwości radiowej wg. PN-EN 61000-4-6
    5.1 IEC 61000-4-6 — 150kHz – 80MHz (230MHz)
    5.2 ISO 11452-4 —- (100kHz) 1MHz – 400MHz

6. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
    wg. PN-EN 61000-4-11
    6.1 IEC 61000-4-11, -29, -34 (1 i 3-fazy)
    6.2 IEC 61000-4-11

7. Pomiary emisji zaburzeń:
   7.1 Przewodzonych wg. PN-EN 55016-2-1(CISPR 16-2-1)
   7.2 Promieniowanych wg. PN-EN 55016-2-3 (CISPR 16-2-3) do 6GHz
         „Full Compilance”
   7.3 CISPR 16-1-1 (do pomiarów wg różnych EN 5500xx)
   7.4 CISPR 16-1-2 (do pomiarów wg rożnych EN 5500xx)
   7.5 CISPR 16-1-4 (do pomiarów wg różnych EN 5500xx)

8. Pomiary przewodzonych stanów przejściowych w pokładowych instalacjach elektrycznych pojazdów o napięciu zasilania 12 VDC i 24 VDC oraz badanie odporności urządzeń, podzespołów elektrycznych i elektronicznych montowanych na pokładzie pojazdów silnikowych i elektrycznych wg standardów ISO
    8.1 ISO 7637-2, ISO 7637-3 oraz ISO 16750 i określone jako impulsy 1, 2a, 2b,
    3a, 3b, 4.
    8.2 ISO 7637-3 (linie I/O)
    8.3 ISO 7637-2 (50A)
    8.4 ISO 7637-2 (50A)
    8.5 ISO 7637-2, -3 (Pulsy 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4)

9. Stanowiska badawcze (zestaw aparatury) do:

9.1 pomiarów emisji zaburzeń, CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-2, CISPR 16-1-4
(do pomiarów wg różnych EN 5500xx),

9.2 badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej,
IEC 61000-4-6 — 150kHz – 80MHz (230MHz), ISO 11452-4 —- (100kHz) 1MHz – 400MHz ,

9.3 badania odporności na udary napięcia (IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich, elektrycznych stanów przejściowych (IEC/EN 61000-4-4), zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania w jednofazowych obwodach AC (IEC/EN 61000-4-11) i obwodach DC (IEC/EN 61000-4-29), pole magnetyczne
o częstotliwości sieci 50 Hz / 60 Hz, (IEC/EN 61000-4-8), impulsowe pole magnetyczne (IEC/EN 61000-4-9),

9.4 badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na wyładowania elektrostatyczne ESD o poziomie narażenia do 30 kV,
IEC 61000-4-2, ISO 10605 (RCN30 150-330 , RCN30 150-2000 ,RCN30 330-2000 ,RCN30 330-330),

9.5 badania odporności urządzeń / podzespołów elektrycznych i elektronicznych montowanych na pokładzie pojazdów silnikowych na zaburzenia znormalizowane wg ISO 7637-2, ISO 7637-3 oraz ISO 16750 i określone jako impulsy 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4),

Badania wykonywane są również w warunkach dołowych oraz IN SITU
(w miejscu instalacji lub/i wskazanym przez klienta)

III. Inne czynności realizowane poza zakresem posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1684:w tym pomiary:

10 Pomiary termowizyjne
11 Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń przeciążeniowych/zwarciowych
12 Sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zabezpieczeń upływowych
13 Sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zabezpieczeń kontrolujących ciągłość przewodów ochronnych
14 Badanie parametrów akumulatorów elektrycznych
15 Sprawdzenie poprawności nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych
16 Kontrole okresowe wyposażenia elektrycznego (m.in. spawarek, wskaźników napięcia, rozdzielnic, itp.)
17 Opinia /ocena powypadkowa
18 Opinia techniczna
19 Odbiór techniczny
20 Odbiory pomontażowe
21 Doradztwo dot. opracowania planu badań EMC
22 Badania inżynierskie EMC
23 Sprawdzenie rezystancji izolacji
24 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji
25 Badanie skuteczności działania (wyzwalania) zabezpieczeń elektroenergetycznych przeciążeniowych i zwarciowych
26 Badania zabezpieczeń upływowych
27 Pomiary ciągłości przewodów ochronnych
28 Pomiary rezystancji uziemień ochronnych
29 Pomiary rezystancji uziemień odgromowych
30 Pomiary rezystancji, połączeń przewodzących, wyrównawczych
31 Pomiary impedancji pętli zwarcia
32 Pomiary rezystywności gruntu
33 Pomiary rezystancji powierzchniowej, od punktu do punktu, upływu do ziemi, objętościowe
34 Badani w zakresie antyelektrostatyki materiałów ,wyrobów z tworzyw sztucznych.
35 Badanie skuteczności działania zabezpieczeń różnicowo-prądowych (RCD)
36 Pomiary termowizyjne
37 Sprawdzenie poprawności nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych
38 Badania instalacji elektrycznej samojezdnych maszyn górniczych
39 Doradztwo dot. opracowania planu badań EMC
40 Roboczogodzina w trakcie zmian konstrukcyjnych EUT, w celu spełnienia wymagań
41 Badania inżynierskie EMC
42 Pomiary rezystancji:
     42.1 Elektrycznej mierzonej między metalowymi częściami głównych
             podzespołów obiektu badanego,
     42.2 Ciągłości połączeń wyrównawczych uziemionych z masą obiektu badanego, 
             nieuziemionych
43 Badanie poprawności działania układów kontroli izolacji

Powyższe badania dotyczą także instalacji elektrycznych maszyn i urządzeń pod dozorowych.
Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118), a także odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w miejscu użytkowania.
Wszystkie badania i pomiary wykonujemy nowoczesnymi przyrządami wzorcowanymi i sprawdzanymi okresowo (posiadającymi aktualne świadectwo wzorcowania).

Badanie odporności na hybrydowe udary typu ((1,2/50-8/20) µs.

Stanowisko do badania emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowych.

Badania Emisji promieniowanej PM – In Situ.

Badania Emisji promieniowanej PM – In Situ.

Sprawdzenie parametrów serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EFT/B)

Wyładowanie ESD 30KV.
Badanie In Situ odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD).
Stanowisko do badania urządzeń, podzespołów elektrycznych montowanych na pokładzie pojazdów silnikowych wg standardów ISO.

Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1684 – potwierdzenie spełniania wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zgodnie z zakresem akredytacji AB1684 – wydany przez Polskie Centrum Akredytacji:

Laboratoria badawcze / Akredytacje aktywne / Akredytowane podmioty / Polskie Centrum Akredytacji (pca.gov.pl)

 

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Pawlik
Kierownik Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych
tel. +48 76 746 41 74
kom. +48 783 991 038
mail k.pawlik@inova.pl
  Przewiń do góry ↑