Oddział Obsługi Lampowni

Do zadań Oddziału Obsługi Lampowni należy kompleksowa obsługa lampowni w Zakładach Górniczych KGHM PM S.A. tj. Oddział ZG „ Lubin”, Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice”, Oddział ZG „Rudna” w tym:

  • obsługa i konserwacja lamp górniczych oraz urządzeń przeznaczonych do ich ładowania ,
  • naprawa lamp górniczych,
  • obsługa i konserwacja urządzeń do ochrony dróg oddechowych,
  • wydawanie, konserwacja i prowadzenie ewidencji przenośnych radiotelefonów systemu „DOTRA”
  • prowadzenie ewidencji zjeżdżającej załogi na dół kopalni.

Kontakt: Oddział Obsługi Lampowni
tel. 76 74-64-145, faks 76 74-64-100
mail zarzad@inova.pl
pl Cap lamps room Przewiń do góry ↑