INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Skłodowskiej - Curie 183, 59-301 Lubin

+48 76 746 41 00

Kapitał zakładowy 6 600 000 zł 
NIP: 692 000 00 59
REGON: 390068062
KRS: 0000057475 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy
BDO: numer rejestrowy 000096290