Historia

2022
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu sterowania przenośnikami taśmowymi
  PROTOS 4.0
 • Uzyskanie statusu integratora w zakresie dostaw systemów sterowania przenośnikami taśmowymi w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
2021
 • Utworzenie pionu odpowiedzialnego za koordynację i realizację projektów i inwestycji w zakresie automatyzacji i sterowania przenośnikami taśmowymi
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompaktowej rozdzielnicy średniego napięcia w izolacji powietrznej
2017
 • Rozwój kompetencji Spółki w zakresie realizacji inwestycji związanych z projektowaniem i budową punktów ładowania pojazdów elektrycznych
2015
 • Rozwój kompetencji Spółki w zakresie projektowania i produkcji urządzeń średniego napięcia dedykowanych potrzebom Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
2014
 • Rozszerzono zakres działalności o usługi serwisowe urządzeń elektrycznych na potrzeby Huty Miedzi Głogów
2012
 • Zakończono realizację inwestycji związanej z utworzeniem Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, a tym samym rozszerzono ofertę handlową o usługi z zakresu EMC
2011
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego rozwiązania tamy wentylacyjnej wraz z dedykowanym systemem sterowania
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji pełnego typoszeregu stacji transformatorowych
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu automatyki i sterowania przenośnikami taśmowymi
2010
 • Objęcie przez KGHM Polska Miedź S.A. 100% udziałów INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.
 • Zwiększenie nacisku na proinnowacyjny charakter działalności spółki poprzez uruchomienie szeregu prac badawczo-rozwojowych w branżach mechanicznej, elektrotechnicznej, automatyki i sterowania przenośnikami taśmowymi
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typu stacji transformatorowych typu INS
2007
 • Rozszerzenie działalności Spółki o usługi z zakresu obsługi lampowni we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
2005
 • Wydzielenie części działalności Spółki związanej z produkcją, remontami i serwisem maszyn górniczych i przeniesienie jej do DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o.  
 • Rozszerzenie działalności w zakresie produkcji urządzeń elektrotechnicznych, automatyki i sterowania przenośnikami taśmowymi
2004
 • Opracowanie systemu łączności radiowej DOTRA dla potrzeb ratownictwa górniczego pod ziemią
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy PN: EN ISO 9001: 2001 oraz uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wraz z uzyskaniem statusu jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw Unii Europejskiej
2003
 • Opracowanie i wykonanie lokalnych stacji alarmowania dla Zakładu Hydrotechnicznego "Żelazny Most"
 • Opracowanie projektu i wykonanie dołowego systemu łączności radiowej DOTRA
 • Utworzenie Biura Certyfikacji Wyrobów spełniającego wymagania normy PN-EN 45011: 2000 i uzyskanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 101-10 w dniu 10 kwietnia 2003 r.
2002
 • Opracowanie i wykonanie alarmowej centrali telefonicznej dla potrzeb Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
2001
 • Przekształcenie Spółki Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. na INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.
 • Wydzielenie ze struktury Oddziału Mechanizacji Górnictwa Biura Atestacji i Rzeczoznawstwa
1997
 • Uruchomienie łączności trankingowej
 • Opracowanie systemu wykrywania i gaszenia pożarów w komorach paliw
1996
 • Wdrożenie system kompensacji mocy biernej 1,8 MVA 6kV w Oddziałach Zakładów Górniczych
1994
 • Wdrożenie i zabudowa urządzeń do radiowej łączności szybowej typu S-160
1993
 • Przekształcenie Zakładu Doświadczalnego - Oddziału KGHM PM S.A. w Lubinie w spółkę prawa handlowego - Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.
1991
 • Przekształcenie Zakładu Doświadczalnego KGHM w Zakład Doświadczalny - Oddział KGHM PM S.A. w Lubinie
 • Uruchomienie produkcji urządzeń elektrycznych: sterowania tam wentylacyjnych, zapalarki, sprzęgła, wyłączniki kopalniane
1986
 • Opracowanie i dopuszczenie do stosowania systemu sejsmologicznego „ELOGOR”
1983
 • Wydzielenie Wydziału Atestacji Maszyn i Urządzeń Górniczych ze struktur Pionu Mechanizacji Górnictwa
 • Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji renu z surowców siarczkowych uzyskiwanych z obiegowego kwasu siarkowego w hutach miedzi
1980

Opracowanie systemu łączności dla potrzeb kopalń LGOM

1979
 • Utworzenie Centrum Kształcenia Kadr na bazie komórki szkolenia mechanizatorów górnictwa w Zakładzie Doświadczalnym
1978
 • Wdrożenie stałych instalacji gaśniczych proszkowych na samojezdnych maszynach górniczych z napędem spalinowym
1977
 • Produkcja koncentratów Cu i Ag ze złomu wymurówek hutniczych
1975
 • Mechanizacja budowy tam wentylacyjnych i automatyzacja
 • Opracowanie technologii flotacji rud miedzi z zastosowaniem acetali
1974
 • Utworzenie Centralnych Warsztatów Remontowych z Wydziału Maszyn Ciężkich Zakładu Doświadczalnego (późniejszego ZANAM-u)
 • Powołanie Komórki Szkolenia Mechanizatorów Górnictwa, która przekształciła się w Wydział Szkolenia przygotowania Kadr, a następnie w Centrum Szkolenia Kadr - jako samodzielna jednostka
1973

 

 • Uruchomienie stałych pomiarów sejsmicznych w kopalniach LGOM
1972
 • Opracowanie technologii wzbogacania rudy z rejonu kopalni Rudna
 • Wprowadzenie do eksploatacji w KGHM pierwszych telefonów do służb dyspozytorskich i transportowych
   
1971
 • Adaptacja i wdrożenie metody spektrografii masowej do analizy rud miedzi i produktów przeróbki
1970
 • Uruchomienie produkcji seryjnej i wdrożenie w kopalniach Lubin i Polkowice samojezdnych maszyn górniczych
1968
 • Uruchomienie laboratorium geologii i hydrogeologii
1967
 • Zakończenie prac nad opracowaniem technologii i uruchomienie próbnej eksploatacji złoża rudy miedzi systemem ścianowym oraz eksperymentalnej eksploatacji systemem filarowo-komorowym przy zastosowaniu obudowy kotwowej i samojezdnych maszyn górniczych - podstawa technologii wydobycia do dnia dzisiejszego
1965
 • Powołanie Zakładu Badań i Doświadczeń
2022
2021
2017
2015
2014
2012
2011
2010
2007
2005
2004
2003
2002
2001
1997
1996
1994
1993
1991
1986
1983
1980
1979
1978
1977
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1968
1967
1965

INOVA sp. z o.o. w liczbach

2800
2000
1800
1000
500
150
80
0

sztuk radiotelefonów w systemie DOTRA

470
400
360
280
190
100
70
16
9

Największy na świecie system dołowej łączności radiowej DOTRA obejmuje 470 km wyrobisk górniczych

70
60
55
41
39
20
7
12
9

zaangażowanych inżynierów nadzorujących projektowanie, wykonanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

500
440
380
180
160
110
90
46
3

abonentów regionalnego systemu radiowej łączności dyspozytorskiej LGOM-net

61
50
10
8
0

przenośników taśmowych od projektu po uruchomienie o łącznej długości 58 km dla Grupy KGHM na przestrzeni ostatnich 6 lat