Zakres działalności, jak również oferowana grupa produktowa i usługi, w zdecydowanej większości dedykowane potrzebom KGHM Polska Miedź S.A., pozwalają skutecznie wpisać się w  kluczowe cele, jakimi są poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zarządzanie energią przez innowacje

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Jednostka Certyfikacji Wyrobów (BCW) jest samodzielną komórką organizacyjną, wydzieloną w strukturze INOVA sp. z o.o. w celu prowadzenia procesów certyfikacji wyrobów, na podstawie akredytacji  nr AC 101 nadanej przez Polskie Centrum Akredytacji.