INOVA sp. z o.o. to przede wszystkim firma innowacyjna, oferująca klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie elektrotechniki oraz energetyki.

Ta grupa produktów rokrocznie ulega dalszym modyfikacjom, co pozwala skutecznie odpowiadać na potrzeby płynące z rynku, jak również odpowiadać na działania konkurencji.

INOVA sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń elektrycznych oraz energoelektronicznych przeznaczonych do zasilania i rozdziału energii w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz na powierzchni.

Jesteśmy firmą innowacyjną, która dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania od koncepcji poprzez projekt, produkcję, dostawę i uruchomienie.

Głównym produktem branży elektrotechnicznej są stacje transformatorowe oraz rozdzielnice SN i nn. Na przestrzeni ostatnich lat nasze portfolio w tym zakresie uległo zdecydowanemu rozszerzeniu i obecnie oferujemy szeroki wybór stacji transformatorowych różnych mocy i wariantów wykonania.

Produkty INOVA sp. z o.o. w branży elektrotechniki:

  • Stacje transformatorowe typu INSps-n o mocy 250kVA / 400 kVA / 630 kVA / 700 kVA / 800 kVA / 1250 kVA przeznaczone do zasilania maszyn, urządzeń i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 525 V lub 1050 V, 50 Hz pracujących w układzie IT oraz instalacji elektroenergetycznych o napięciu 3 x 230 V pracujących w układzie IT w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych,
  • Rozdzielnice Średniego Napięcia typu IN-RSM na napięcie znamionowe 6 kV / 10 kV z autonomicznym bądź z zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych, przeznaczone do łączenia i załączania odbiorników dedykowane do stosowania w podziemnych Zakładach Górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem,
  • Stacje transformatora sprzęgającego typu IN-STS5 o mocy 5000 kVA przeznaczone do łączenia ze sobą dwóch linii elektroenergetycznych średniego napięcia o przekładni 10/6 kV (praca typowa) lub 6/10 kV (praca rezerwowa), w zależności od potrzeb,
  • Zestawy zasilające i transformatorowe niskiego napięcia na napięcie od 24V do 1000V,
  • Kompensatory mocy biernej.
Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.