Zrównoważony biznes – nasza odpowiedzialność

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dążymy do uzyskania i utrzymania pozycji lidera innowacji technologicznych. Jako niezawodny partner gwarantujemy skuteczność działania. Fundamentem naszych relacji biznesowych jest zaufanie zbudowane na najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. 

Nasza odpowiedzialność wyraża się w transparentnych działaniach oraz zrównoważonym zarządzaniu relacjami z otoczeniem i kontrahentami poprzez: 

  • zapewnianie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i innymi z zakresu działalności Spółki, jej wyrobów i usług,
  • podejmowanie działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, 
  • zapewnienie wysokich standardów zarządzania obszarem bezpieczeństwa  i higieny pracy, 
  • prowadzenie działalności w sposób transparentny, z poszanowaniem uniwersalnych norm etyki i uczciwości w biznesie,
  • eliminowanie czynników zwiększających ryzyko wystąpienia korupcji w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności biznesowej,
  • zapewnienie zgodności przetwarzanych danych osobowych z obowiązującymi wymogami prawnymi.