Wyznawane przez nas wartości reprezentują filozofię i ducha INOVA sp. z o.o. w naszej codziennej pracy z korzyścią dla naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i udziałowców.

Wartości te zobowiązują nas do działania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Kodeks etyki


Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej KGHM


Klauzula antykorupcyjna INOVA sp. z o.o.