INOVA sp. z o.o. dostarcza na potrzeby KGHM Polska Miedź S.A. trzy rodzaje systemów sterowania przenośnikami taśmowymi. 

W ramach posiadanych struktur oraz zaplecza technicznego w obszarze działalności związanej z automatyką i systemami sterowania świadczymy usługi wsparcia technicznego i serwisu.

Przenośnik taśmowy
A-183 (ZG Lubin)

Kluczowa dla zapewnienia ciągłości pracy poszczególnych Oddziałów Wydobywczych KGHM Polska Miedź S.A. jest dostępność służb serwisowych w wymiarze 24h oraz doskonała znajomość uwarunkowań i specyfiki poszczególnych Oddziałów przez nasze służby techniczne. Dzięki temu zapewniamy ciągłość i bezpieczeństwo procesów odstawy, a tym samym wnosimy strategiczny wkład w  utrzymanie ciągłości produkcji.

W ramach posiadanych zasobów produkujemy również szereg systemów automatyki i sterowania stosowanych w tamach wentylacyjnych. W tym obszarze INOVA sp. z o.o. posiada dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań i wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Oferowane rozwiązania

  • Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej
  • Wytwarzamy pulpity, szafy sterownicze, urządzenia automatyki oraz elektronikę
  • Opracowujemy dokumentację wykonawczą zabudowy instalacji automatyki
  • Zajmujemy się zabudową i uruchomieniem - w tym także programowaniem - urządzeń oraz systemów automatyki na obiektach, w tym także pod ziemią
  • Projektujemy i produkujemy układy i zabezpieczenia cyfrowe
Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.