W ramach działalności B+R opracowujemy innowacyjne rozwiązania dla górnictwa w branży automatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz radiokomunikacji. O dużym potencjale realizacji prac badawczych i rozwojowych świadczy dostarczanie rozwiązań dla przemysłu wydobywczego z zakresu nowych technologii.

Główne cele w zakresie działalności badawczo-rozwojowej Spółki obejmują:

 • Sukcesywny rozwój parametrów funkcjonalno-użytkowych oferowanych systemów automatyki i sterowania
 • Rozwój oferty handlowej w zakresie urządzeń elektrotechnicznych i elektroenergetycznych, w tym przede wszystkim stacji transformatorowych i rozdzielnic SN i nn
 • Opracowanie i wdrożenie nowych, cyfrowych urządzeń stanowiących część składową systemów radiokomunikacji i łączności podziemnej
 • Prace na wprowadzeniem systemu ucieczkowego wraz z sygnalizacją na potrzeby Oddziałów Górniczych
 • Przeprowadzenie prób i testów w zakresie zastosowania alternatywnych systemów chłodzenia urządzeń elektroenergetycznych pod kątem nowych, niskich pokładów, a tym samym parametrów środowiskowych charakteryzujących się wysokimi temperaturami
 • Realizacja działań w zakresie opracowania i wdrożenia do produkcji alternatywnych źródeł energii, w tym akumulatorów i baterii oraz stacji ładowania urządzeń pod ziemią
 • Rozwój produktów i usług z zakresu e-mobilności, alternatywnych źródeł energii, w tym również energii odnawialnej

W zakresie badań i rozwoju współpracujemy m.in. z:

 • Instytutem Techniki Górniczej KOMAG,
 • Siecią Badawczą Łukasiewicz,
 • Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG,
 • Jednostką certyfikującą OBAC,
 • Politechniką Wrocławską,
 • Instytutem Energetyki,
 • Instytutem Elektrotechniki,
 • Wyższym Urzędem Górniczym, 
 • Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych. 

Posiadamy profesjonalnie wyszkoloną i doświadczoną kadrę, co pozwala nam zaoferować szeroki zestaw usług.

Prowadzimy stałą współpracę z jednostkami naukowymi. Wszystko to zapewnia kompleksowe i profesjonalne opracowanie wszelkich zadań o różnych stopniach trudności.

Większość projektowanych przez nas urządzeń wykonujemy we własnym zakresie, dostarczając klientowi gotowy produkt szyty na miarę.