Na przestrzeni ostatnich 8 lat pierwotnie zabudowaliśmy, a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Doświadczenie i wiedza zdobyte na tym gruncie pozwalają stawiać na najbliższe lata kolejne cele związane z dalszym rozwojem systemów, poszerzaniem ich o nowe, możliwe do osiągnięcia - przy obecnym stanie nauki i techniki - rozwiązania i implementacją do warunków dołowych.

Oferowane rozwiązania:

 • Świadczymy fachowe doradztwo w zakresie projektowania systemów radiokomunikacyjnych i sieci światłowodowych
 • Budujemy, instalujemy, programujemy i uruchamiamy systemy łączności radiowej, monitoringu i lokalizacji na powierzchni, w szybach i pod ziemią
 • Produkujemy, naprawiamy i serwisujemy urządzenia łączności bezprzewodowej. Prowadzimy szkolenia w zakresie ich użytkowania
 • Budujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy sejsmiczne
 • W ramach posiadanej koncesji i pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej świadczymy usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji głosu i danych we własnej dyspozytorskiej sieci radiotelefonicznej LGOM-net
 • Modernizujemy systemy łączności radiowej poprzez pełną ich cyfryzację i wprowadzenie nowych usług, w tym szybkiej transmisji danych
 • Zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów projektujemy, wykonujemy i wdrażamy dedykowane systemy bezprzewodowej łączności i transmisji danych
 • Zapewniamy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Wybrane realizacje:

 • Największy na świecie system dołowej łączności radiowej DOTRA - współpracuje on z kopalnianym systemem alarmowo-rozgłoszeniowym i centralą telefoniczną, swoim zakresem obejmuje 470 km wyrobisk górniczych i 2400 radiotelefonów
 • System lokalizacji i identyfikacji maszyn górniczych w podziemnych wyrobiskach
 • Regionalny system radiowej łączności dyspozytorskiej LGOM-net (około 500 abonentów: transport kolejowy, służby ochroniarskie i utrzymania ruchu oraz monitoringu ujęć wody)
 • System łączności szybowej S-160 (21 systemów w KGHM) przeznaczony do przekazywania w sposób bezprzewodowy informacji słownych między operatorem maszyny wyciągowej bądź sygnalistą przy zrębie szybu a operatorem znajdującym się w klatce szybowej na dowolnym poziomie w szybie
 • System ratowniczej łączności radiowej RATRA jest przenośnym rozwiazaniem łączności, służącym do koordynacji działań służb ratowniczych w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej. Głównym zadaniem tego systemu jest wspomaganie akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych wyrobiskach kopalń. Może też być stosowany w akcjach prowadzonych w podziemnych wyrobiskach kopalń, w akcjach prowadzonych na powierzchni, szczególnie wtedy, gdy inne środki łączności są zawodne lub niedostępne
 • Rejestrator parametrów pracy samojezdnych maszyn górniczych SMARTBOX
 • Naziemny system monitorowania i sterowania radiowego ujęć wody
Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.