Innowacyjne 
technologie 
dla bezpieczeństwa
i jakości pracy

Obszary działalności

Jesteśmy pewnym i wiarygodnym dostawcą nowoczesnych urządzeń i systemów dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z gwarancją najwyższej jakości oraz wsparcia technicznego.

Zakres działalności, jak również oferowana grupa produktowa i usługi, w zdecydowanej większości dedykowane potrzebom KGHM Polska Miedź S.A. pozwalają skutecznie wpisać się w kluczowe cele, jakimi są poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zarządzanie energią przez innowacje. INOVA sp. z o.o. to niezawodny partner wspierający proces wydobycia i przeróbki miedzi.

INOVA sp. z o.o. to kluczowy dostawca produktów i usług z zakresu radiokomunikacji, automatyki i elektrotechniki na potrzeby Polskiej Miedzi. 

Niezawodny partner wspierający proces wydobycia i przeróbki miedzi.

INOVA sp. z o.o. to firma świadcząca najwyższej jakości usługi w ramach akredytowanych laboratoriów, która całą swoją działalnością wnosi wymierny wkład w realizację celów strategicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.

Aktualności

INOVA sp. z o.o. w liczbach

2800
2000
1800
1000
500
150
80
0

sztuk radiotelefonów w systemie DOTRA

470
400
360
280
190
100
70
16
9

Największy na świecie system dołowej łączności radiowej DOTRA obejmuje 470 km wyrobisk górniczych

70
60
55
41
39
20
7
12
9

zaangażowanych inżynierów nadzorujących projektowanie, wykonanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

500
440
380
180
160
110
90
46
3

abonentów regionalnego systemu radiowej łączności dyspozytorskiej LGOM-net

61
50
10
8
0

przenośników taśmowych od projektu po uruchomienie o łącznej długości 58 km dla Grupy KGHM na przestrzeni ostatnich 6 lat