Koło SITG przy INOVA sp. z o.o.
cieszy się niemal pięćdziesięcioletnią tradycją. Jest jednym z kilkunastu przyzakładowych kół działających w ramach SITG Oddział w Lubinie.

Koło SITG przy INOVA Spółka z o.o.

Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa liczy obecnie ponad 50 członków.

Podstawowym celem naszej działalności stowarzyszeniowej jest kultywowanie tradycji górniczych oraz kształtowanie etyki zawodowej, krzewienie oświaty i kultury technicznej.

Zarząd Koła

  • Prezes Zarządu - Krzysztof Sadowski
  • Wiceprezes Zarządu - Sebastian Józefowicz
  • Wiceprezes Zarządu - Tomasz Opala
  • Skarbnik - Paweł Janicki
  • Członek Zarządu - Adam Prymas
  • Sekretarz - Monika Kozioł

 

Informacje i zapisy

Jeśli jesteś inżynierem lub technikiem górnictwa, osobą współpracującą i działającą na rzecz górnictwa albo po prostu sympatykiem Stowarzyszenia, dołącz do naszego Koła.

Informacji o działalności Koła i Stowarzyszenia chętnie udzieli Sekretarz Koła – Monika Kozioł 

  m.koziol@inova.pl

  +48 76 74 64 160

  w siedzibie INOVA sp. z o.o. 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 183, p. 104 Hala Mostostal