Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy.

Kompleksowe świadczenie usług zgodnie z umowami w zakresie Obsługi Lampowni w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

 • Oddział ZG „Lubin”,
 • Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice”,
 • Oddział ZG „Rudna”

Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę oddziałów górniczych.

Świadczone usługi w zakresie obsługi lampowni

 • Prowadzenie ewidencji załogi dołowej na podstawie pobranych lamp górniczych i aparatów ucieczkowych
 • Wdrożenie i obsługa nowych systemów lokalizacyjnych (TAG)
 • Rozwijanie posiadanych kompetencji poprzez wprowadzenie informatycznych rozwiązań mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie lampowni
 • Zapewnienie ruchu ciągłego na lampowniach
 • Obsługa, konserwacja i serwis lamp górniczych oraz aparatów ucieczkowych
 • Konserwacja urządzeń do ładowania lamp
 • Kompleksowa obsługa radiotelefonów łączności podziemnej systemu „DOTRA”
 • Współpraca pracowników lampowni z dyspozytorem ruchu zakładu górniczego, realizacja wszelkich zmian w przepisach
 • Wydawanie, ewidencja i serwis metanomierzy
 • Realizacja usługi wydawania, ewidencji i konserwacji analizatorów gazów
Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.