Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jak również u innych klietów zewnętrznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Zakres świadczonych usług

Świadczymy usługi w zakresie elektromechaniki, usługi serwisowe maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych, kompleksowe remonty, a także utrzymanie ruchu  Wydziałów Elektrorafinacji Huty Miedzi Głogów oraz remonty mechaniczne na Wydziałach Elektrorafinacji Huty Miedzi "Głogów".

 

 

Serwis Maszyn i Urządzeń Elektrycznych

 • Kompleksowe remonty silników elektrycznych średniego napięcia
 • Kompleksowe remonty silników elektrycznych niskiego napięcia
 • Kompleksowe remonty silników prądu stałego
 • Przewijanie cewek różnych typów
 • Naprawa prądnic, motoreduktorów, zwalniaków, chwytaków, wibratorów
 • Kompleksowe remonty spawarek wirowych i transformatorowych
 • Kompleksowe remonty  transformatorów suchych i olejowych
 • Wyważanie części wirujących o masie do 1000 kg i średnicy do 1500 mm
 • Konserwacja i naprawa wyłączników średniego i wysokiego napięcia
 • Badanie urządzeń elektrycznych na Stacji Prób
 • Badanie sprzętu dielektrycznego
 • Terenowe pomiary elektryczne i mechaniczne
 • Przegląd i naprawa elektronarzędzi

Utrzymanie ruchu Wydziałów Elektrorafinacji Huty Miedzi "Głogów"

 • utrzymanie w technicznej sprawności obiektów, urządzeń i instalacji (branża mechaniczno-konstrukcyjna i budowlana) na Wydziałach Elektrorafinacji Huty Miedzi Głogów

Remonty mechaniczne na Wydziałach Elektrorafinacji Huty Miedzi "Głogów"

 • wykonywanie remontów obiektów, urządzeń i instalacji (branża mechaniczno-konstrukcyjna, energetyczno-instalacyjna, ołowiarska i antykorozyjna) na Wydziałach Elektrorafinacji Huta Miedzi „Głogów”

 

Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.