Wymogi bezpiecznej i rentownej eksploatacji głębokich pokładów surowcowych wymuszają stosowanie nowatorskich rozwiązań technicznych.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu, wiedzy, kwalifikacjom naszych pracowników oraz nowoczesnemu wyposażeniu projektujemy, wykonujemy i wdrażamy nowoczesne, opracowane według indywidualnych potrzeb urządzenia i instalacje z zakresu elektrotechniki, systemów automatyki i elektroniki przemysłowej oraz mechaniki. Nasi projektanci wykorzystują oprogramowanie SEE Electrical, Altium Designer oraz Solid Edge.

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Jednostka Certyfikacji Wyrobów (BCW) jest samodzielną komórką organizacyjną, wydzieloną w strukturze INOVA sp. z o.o. w celu prowadzenia procesów certyfikacji wyrobów, na podstawie akredytacji  nr AC 101 nadanej przez Polskie Centrum Akredytacji.