Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki.

W ostatnich latach branża elektroniki w INOVA sp. z o.o. przeżywa dynamiczny rozwój dzięki kompleksowemu podejściu do stawianych wyzwań.

Realizowane zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych i zaawansowanych technologii umożliwiają dostarczanie produktów do pracy w trudnych warunkach podziemnych Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga ciągłych inwestycji w automatyzację produkcji oraz wykwalifikowanych specjalistów, którymi Spółka dysponuje.

Produkty INOVA sp. z o.o. w branży elektroniki:

  • Zabezpieczenia upływowe przeznaczone do ochrony przed niebezpiecznymi skutkami uszkodzenia izolacji doziemnej sieci IT jedno- i trójfazowych o napięciu znamionowym 230 V, 500 V lub 1000 V,
  • Przekaźniki kontroli rezystancji izolacji i uziemienia przeznaczone do ochrony przed skutkami obniżenia wartości rezystancji izolacji oraz do kontroli ciągłości i wzrostu rezystancji żyły uziemiającej PE nieuziemionych jedno- i trójfazowych sieci IT,
  • Zabezpieczenia termiczne transformatora służące do kontroli temperatury transformatora za pomocą czujników PT100 umieszczonych w jego uzwojeniach oraz na rdzeniu,
  • Moduły komunikacji głosowej (analogowe i cyfrowe) przeznaczone dla systemów sterowania przenośników taśmowych instalowanych na powierzchni oraz w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych,
  • Zasobniki energii przeznaczone do zasilania wyłącznika zabudowanego w polu rozdzielnicy średniego napięcia.
Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.