Na przestrzeni ostatnich 8 lat pierwotnie zabudowaliśmy, a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Doświadczenie i wiedza zdobyte na tym gruncie pozwalają stawiać na najbliższe lata kolejne cele związane z dalszym rozwojem systemów, poszerzaniem ich o nowe, możliwe do osiągnięcia - przy obecnym stanie nauki i techniki - rozwiązania i implementacją do warunków dołowych.

Projektujemy, budujemy i serwisujemy systemy łączności:

 • System łączności radiowej DOTRA – funkcjonujący pod ziemią w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.
 • System łączności radiotelefonicznej LGOMnet – funkcjonujący na powierzchni, na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

System łączności radiowej DOTRA – pod ziemią

System łączności radiowej DOTRA zapewnia dwukierunkową łączność radiotelefoniczną w podziemnych wyrobiskach Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. System DOTRA zbudowany jest z trankingowych Stacji Czołowych oraz anteny aktywnej stanowiącej przewód promieniujący ze wzmacniaczami sygnału w chodnikach transportowych oraz anten kierunkowych obejmujących zasięgiem fronty eksploatacyjne. Infrastruktura systemu DOTRA działa w oparciu o trankingowy protokół analogowy MPT 1327 i umożliwia cyfryzację poprzez płynną migrację do standardu cyfrowego - DMR Tier III.

Dzięki zastosowaniu infrastruktury trankingowej radiotelefony pracujące w systemie DOTRA mają możliwość połączeń indywidualnych z innym radiotelefonem, wywołania grupy rozmówców (np.: oddział górniczy, mechaniczny lub rejon kopalni), przesyłania wiadomości tekstowych oraz połączeń z abonentami centrali telefonicznej i odwrotnie.

System łączności radiowej DOTRA współpracuje również z dyspozytorskim systemem alarmowo-rozgłoszeniowym, umożliwiając powiadamianie załogi na dole kopalni o sytuacjach awaryjnych i zagrożeniach. Możliwa jest również bezpośrednia dwustronna łączność każdego pracownika wyposażonego w radiotelefon DOTRA z dyspozytorem kopalni.
Radiotelefony systemu DOTRA mają możliwość pracy w trybie bezpośrednim (SOS), który może być wykorzystany w sytuacjach szczególnych, np. podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

Oprócz łączności głosowej system DOTRA przystosowany jest do transmisji danych. W ramach możliwości transmisyjnych systemu dostępna jest funkcja monitorowania i sterowania obiektów stacjonarnych i ruchomych.
System łączności radiowej DOTRA jest największym systemem łączności tego typu na świecie. Z uwagi na rozległość podziemnych wyrobisk górniczych w KGHM Polska Miedź S.A. długość trasy przewodu promieniującego wynosi łącznie ponad 500 kilometrów. Wszystkie samojezdne maszyny górnicze w kopalniach KGHM są wyposażone w radiotelefony przewoźne systemu DOTRA, a łączna liczba pracujących w systemie DOTRA radiotelefonów stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych wynosi ponad 2800 sztuk.

System łączności radiowej DOTRA w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo i organizację pracy w podziemnych wyrobiskach Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

System łączności radiotelefonicznej LGOMnet - na powierzchni

INOVA sp. z o.o. jest operatorem cyfrowego trankingowego systemu łączności radiotelefonicznej LGOMnet, świadczy usługi dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz firm zewnętrznych w zakresie:

 • dostaw, instalacji i uruchomienia trankingowych systemów radiotelefonicznych pod klucz,
 • usług telekomunikacyjnych w sieci trankingowej LGOMnet na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego,
 • doradztwa w planowaniu i projektowaniu trankingowych systemów łączności radiotelefonicznej,
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń radiokomunikacyjnych.

Cyfrowa sieć radiotelefoniczna LGOMnet jest radiową siecią łączności dyspozytorskiej typu trankingowego, opartą o standard DMR TIER III, która zapewnia niezawodną łączność również w sytuacjach krytycznych.

System zapewnia najwyższą jakość transmisji mowy oraz przesyłanie danych. Oprócz architektury systemowej z technologią IP oraz scentralizowanych połączeń sieciowych, system ten bazuje na modularnej budowie elementów systemu, co umożliwia:

 • optymalne pokrycie zasięgiem radiowym,
 • redundantność zapewniającą niezawodną pracę i pewność działania,
 • połączenia indywidualne, grupowe, konferencyjne, alarmowe, PSTN/PABX,
 • dynamiczne przydzielanie do grup,
 • dołączanie do aktywnego połączenia grupowego,
 • połączenia półdupleksowe i dupleksowe,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych oraz statusów,
 • transmisję danych pakietowych,
 • lokalizację terminali,
 • połączenia mogą być monitorowane lub nagrywane,
 • możliwość szyfrowania mowy i danych,
 • zdalną aktywację i deaktywację terminali.
Ogólne dane techniczne:
 • standard DMR Tier III (ogólnie przyjęty standard europejski, umożliwiający stosowanie radiotelefonów różnych producentów),
 • zakres częstotliwości pracy – pasmo UHF (kanały umożliwiające czysty odbiór w obszarze silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym),
 • zasięg radiowy – teren LGOM (lub dostosowany do potrzeb klienta w przypadku własnej sieci).
Radiotelefony w wersjach:
 • stacjonarny,
 • przewoźny,
 • przenośny,
 • dyspozytorski (zestaw komputerowy z głośnikami i mikrofonem oraz odpowiednim oprogramowaniem sterującym z funkcją lokalizacji radiotelefonów).

Obecnie INOVA sp. z o.o. obsługuje na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego około 1200 sztuk radiotelefonów w systemach:

 • dyspozytorskiej łączności trankingowej LGOMnet,
 • szybowej łączności radiotelefonicznej S-160D,
 • innych sieci komercyjnych.
Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.