Zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Obsługujemy Kopalniane Stacje Geofizyki Górniczej w O/ZG Lubin i O/ZG Polkowice-Sieroszowice: 

  • Rejestracja wstrząsów, 
  • Lokalizacja epicentrów i analiza zjawisk sejsmicznych wraz z tomografią pasywną na potrzeby działów tąpań kopalni, 
  • Nadzór nad działaniem systemu wraz układem rozmieszczenia sejsmometrów na dole kopalni.

Prowadzimy specjalistyczny serwis aparatury pomiarowo-rejestrującej wchodzącej w skład systemów sejsmicznych we wszystkich oddziałach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. oraz zapewniamy ich sprawność techniczną.

Stale modernizujemy serwisowane systemy obserwacji sejsmologicznej.

Zatrudniamy kadrę o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i stosownych uprawnieniach zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach górniczych. 

Dysponujemy wysokiej klasy aparaturą kontrolno-pomiarową i specjalistycznym pojazdem serwisowym. 

Prowadzimy prace nad rozwojem produktów służących do obserwacji sejsmologicznych.

Wybrane realizacje

  • Prowadzimy ciągłe obserwacje sejsmiczne na Kopalnianej Stacji Geofizyki Górniczej klienta, jak również montaż sprzętu w warunkach dołowych Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.
Elektrotechnika

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest dla nas zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału Elektromechaniki.

Radiokomunikacja

Na przestrzeni ostatnich latach pierwotnie zabudowaliśmy a obecnie utrzymujemy w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej we wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM.

Automatyka

Projektujemy urządzenia automatyki oraz elektroniki przemysłowej. Posiadamy dużą zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań oraz wdrażania ich do powszechnego stosowania.

Mechanika

Głównym produktem branży mechaniki są tamy wentylacyjne. Posiadamy w swoim portfolio ponad 20 modeli tam w różnych wariantach wykonania i towarzyszących im systemów automatyki.

Akredytowane Laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań Elektrycznych, Laboratorium Badawcze (Pracownia Odbudowy Górniczej oraz Pracownia Akustyki) oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Elektronika

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektroniki. Realizujemy zadania od pomysłu poprzez projekt do gotowego produktu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Obsługa lampowni

Lampownia stanowi newralgiczny punkt w ruchu zakładu górniczego oraz istotny element w zapewnieniu bezpiecznej pracy. Nasze usługi wymiernie wpływają na pracę Oddziałów Górniczych.

Serwis sejsmologiczny

Mając na uwadze znaczenie zdarzeń sejsmicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo w górnictwie zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę Kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej.

Serwis łączności radiowej

Na przestrzeni lat Spółka zabudowała, a obecnie utrzymuje w stałej sprawności technicznej system łączności podziemnej na wszystkich Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Elektromechanika / utrzymanie ruchu

Utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych jest zadaniem priorytetowym oraz definiującym działalność naszego Oddziału.